Stemming

Motie Pechtold c.s. over het bereiken van de top 5

25,5 %
74,5 %


D66

CU

PVV

SGP

GL

CDA

PvdD

SP

VVD

PvdA

Verdonk


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 51
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de ambitie uitspreekt de top 5 van kenniseconomieën te bereiken, zoals door de Kamer verzocht in de motie-Hamer;

constaterende, dat voor het bereiken van deze ambitie miljarden investeringen in kennis noodzakelijk zijn;

verzoekt de regering een uitgewerkt plan naar de Kamer te zenden waarin staat beschreven waar de benodigde miljarden voor het bereiken van de top 5 vandaan komen en welke afrekenbare tussenstappen het kabinet zet op weg naar deze ambitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Dibi

Jasper van Dijk


Motie Pechtold c.s. over het bereiken van de top 5

2009-11-11
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Alexander Pechtold (D66), Tofik Dibi (GL), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-51.html