Stemming

Motie Besselink c.s. over een oplossing voor het gat tussen aanvang van de studie en de studiefinanciering

86,6 %
13,4 %


VVD

CU

SGP

SP

GL

PvdD

PvdA

D66

CDA

Verdonk

PVV


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 41
MOTIE VAN HET LID BESSELINK C.S.

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de huidige situatie studenten die bij aanvang van hun studie nog 18 jaar moeten worden en zijn geboren op een administratief onhandige datum pas op 1 oktober in aanmerking komen voor studiefinanciering, omdat zij dan nog kinderbijslag ontvangen;

van oordeel, dat het niet wenselijk is dat studenten hierdoor buiten hun schuld bij de aanvang van hun studie bijvoorbeeld door het ontbreken van een ov-studentenkaart hinder ondervinden van de toevallige wijze waarop de administratie nu eenmaal is georganiseerd;

verzoekt de regering om de werkgroep heroverwegingen een oplossing te laten formuleren voor dit gat tussen aanvang van de studie en studiefinanciering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Besselink

Jan Jacob van Dijk

Dibi

Anker

Van der Ham

Van der Vlies

Bosma


Motie Besselink c.s. over een oplossing voor het gat tussen aanvang van de studie en de studiefinanciering

2009-11-11
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): Jan Jacob van Dijk (CDA), Ed Anker (CU), Bas van der Vlies (SGP), Marianne Besselink (PvdA), Boris van der Ham (D66), Tofik Dibi (GL), Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-41.html