Stemming

Motie Peters c.s. over het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling bij subsidieverlening door fondsen

100,0 %
0,0 %


SGP

PVV

D66

GL

SP

Verdonk

PvdA

CDA

PvdD

VVD

CU


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 25
MOTIE VAN HET LID PETERS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er discussie is over de wijze waarop de fondsen de subsidieverlening hebben ingericht;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de schijn van belangverstrengeling bij de subsidieverlening door de fondsen voorkomen kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Ten Broeke

Van der Ham

Leerdam


Motie Peters c.s. over het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling bij subsidieverlening door fondsen

2009-11-02
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): John Leerdam (PvdA), Mariko Peters (GL), Boris van der Ham (D66), Han ten Broeke (VVD)
Onderwerpen: begroting criminaliteit cultuur cultuur en recreatie financiƫn openbare orde en veiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-25.html