Stemming

Motie Van Vroonhoven-Kok en Leerdam over het inzetten van de Cultuurkaart voor actieve kunstbeleving

76,7 %
23,3 %


PvdD

PvdA

PVV

CDA

GL

CU

SGP

SP

Verdonk

VVD

D66


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 19
MOTIE VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN-KOK EN LEERDAM

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Cultuurkaart die nu op middelbare scholen wordt ingezet, vooral gebruikt wordt voor passieve kunstbeleving, zoals bioscoop en theaterbezoek;

constaterende, dat een deel van de Cultuurkaart ter waarde van € 15 en waarvan voor slechts 80% gebruik wordt gemaakt, helemaal onbenut blijft;

constaterende, dat de actieve culturele participatie (de amateurkunst) nog steeds tanende is;

overwegende, dat de Cultuurkaart een belangrijk instrument is om jonge mensen in contact te brengen met de cultuursector;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de Cultuurkaart meer wordt ingezet voor actieve kunstbeleving, zoals muziek- en danslessen en theaterworkshops, zodat jongeren gestimuleerd worden, zelf kunst te beoefenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vroonhoven-Kok

Leerdam


Motie Van Vroonhoven-Kok en Leerdam over het inzetten van de Cultuurkaart voor actieve kunstbeleving

2009-11-02
Dossier: 32123-VIII
Indiener(s): John Leerdam (PvdA), Nicolien van Vroonhoven-Kok (CDA)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-19.html