Stemming

Motie Verdonk over geen verlof voor pedoseksuelen

20,7 %
79,3 %


PVV

PvdD

D66

SGP

VVD

SP

GL

PvdA

Verdonk

CU

CDA


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 62
MOTIE VAN HET LID VERDONK

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat onze kinderen bescherming verdienen;

overwegende, dat veroordeelde pedoseksuelen gezien hun recidive op verlof een gevaar kunnen vormen voor onze kinderen;

overwegende, dat onze kinderen hiertegen in bescherming moeten worden genomen;

verzoekt de regering de mogelijkheid voor pedoseksuelen om verlof te krijgen af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verdonk