Stemming

Amendement van het lid Roefs betreffende de dekking voor amendement 32123 XI nr. 52 (herontwikkeling Emmer dierenpark)

53,3 %
46,7 %


GL

SP

D66

PvdA

PvdD

CDA

PVV

CU

SGP

Lid-Verdonk

VVD


32 123 D
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010

nr. 5
AMENDEMENT VAN HET LID ROEFS

Ontvangen 14 december 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening wordt het uitgavenbedrag verhoogd met € 8 500 (x € 1 000).

II

In artikel 15 Gereserveerde middelen FES wordt het uitgavenbedrag verlaagd met € 8 500 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement vormt de dekking voor amendement 32 123 XI nr. 52 waarin 8,5 miljoen euro wordt gereserveerd voor de herontwikkeling van het Emmer dierenpark.

Roefs


Amendement van het lid Roefs betreffende de dekking voor amendement 32123 XI nr. 52 (herontwikkeling Emmer dierenpark)

2009-12-14
Dossier: 32123-D
Indiener(s): Lia Roefs (PvdA)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-D-5.html