Wetsvoorstel 32123-D - 15 september 2009
Indieners: Wouter Bos (viceminister-president , minister financiën) (PvdA), Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)