Kamerstuk 32123-D-4

Amendement van het lid Ten Broeke houdende verlaging van het ontvangstenbedrag ten behoeve van de vermindering van de staatsschuld

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 december 2009
Indiener(s): Han ten Broeke (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-D-4.html
ID: 32123-D-4

14,7 %
85,3 %

PVV

PvdA

CU

SGP

Lid-Verdonk

PvdD

GL

CDA

VVD

SP

D66


32 123 D
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010

nr. 4
AMENDEMENT VAN HET LID TEN BROEKE

Ontvangen 11 december 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie wordt het uitgavenbedrag verlaagd met € 22 032 (x € 1 000).

II

In artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 22 032 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement vloeit voort uit het amendement Ten Broeke op de begroting van OCW (32 123 VIII, nr. 98). De verlaging van het ontvangstenbedrag zal in de praktijk worden besteed om te staatsschuld te verminderen met datzelfde bedrag.

Ten Broeke