Stemming

Motie Van Gent en Ulenbelt over aanvulling van het inkomen uit arbeid tot maximaal 120% van het minimumloon

22,7 %
77,3 %


GL

SGP

VVD

D66

PvdA

PvdD

Verdonk

PVV

SP

CU

CDA


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 41
MOTIE VAN DE LEDEN VAN GENT EN ULENBELT

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat werkende gehandicapten niet hun leven lang op het minimumloon moeten zijn aangewezen;

verzoekt de regering het wetsvoorstel bij nota van wijziging zodanig aan te passen dat het inkomen uit arbeid in ieder geval vanaf 23 jaar aangevuld wordt tot maximaal 120% van het minimumloon in plaats van 100%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Ulenbelt


Motie Van Gent en Ulenbelt over aanvulling van het inkomen uit arbeid tot maximaal 120% van het minimumloon

2009-04-16
Dossier: 31780
Indiener(s): Paul Ulenbelt , Ineke van Gent (GL)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31780-41.html