Stemming

Motie Ortega-Martijn en Spekman over contact van de verzekeringsarts met de huisarts dan wel behandelend arts

80,0 %
20,0 %


CDA

PvdA

GL

D66

Lid-Verdonk

PvdD

PVV

SP

CU

SGP

VVD


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 32
MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN SPEKMAN

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een verzekeringsarts vaststelt wat de beperkingen van een Wajong’er zijn bij het verrichten van arbeid;

constaterende, dat een verzekeringsarts zich hierbij een oordeel moet vormen over de gezondheidsklachten van een Wajong’er;

overwegende, dat de huisarts dan wel behandelend arts van de Wajong’er al langer zicht heeft op de medische situatie van de betreffende persoon;

van mening, dat een diagnose van de verzekeringsarts zo zorgvuldig mogelijk moet worden gesteld;

van mening, dat hierom de medische informatie van de huisarts dan wel behandelend arts op verzoek betrokken moet worden bij de indicatie;

verzoekt de regering de verzekeringsartsen van het UWV – wanneer de Wajong’er of diens begeleider(s) daarom verzoek(t)(en) – bij de medische keuring contact op te laten nemen met de huisarts dan wel behandelend arts van de betreffende Wajong’er en deze informatie te betrekken bij de medische indicatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Spekman


Motie Ortega-Martijn en Spekman over contact van de verzekeringsarts met de huisarts dan wel behandelend arts

2009-04-16
Dossier: 31780
Indiener(s): Cynthia Ortega-Martijn (CU), Hans Spekman (PvdA)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31780-32.html