Stemming

Amendement van het lid Ulenbelt om de jongehandicapte die de volledige resterende verdiencapaciteit benut, alsnog inkomensondersteuning tot de grondslag te geven

30,7 %
69,3 %


VVD

CDA

SGP

GL

SP

Verdonk

D66

PvdD

PVV

CU

PvdA


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 6 april 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt in § 1 van afdeling 7 na artikel 5.7.4 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.7.4a

In afwijking van de artikelen 5.7.2 tot en met 5.7.4 bedraagt de inkomensondersteuning voor de jonggehandicapte die de volledige resterende verdiencapaciteit benut, de aanvulling tot de grondslag.

Toelichting

Een jonggehandicapte die ondanks de beperkingen de volledige restverdiencapaciteit benut werkt voltijd. Bij een volledige baan hoort minimaal het minimumloon. Jonggehandicapten die de mogelijkheid tot het verrichten van betaalde arbeid volledig benutten krijgen door dit amendement altijd 100% van de grondslag, dus het wettelijk minimumloon.

Ulenbelt


Amendement van het lid Ulenbelt om de jongehandicapte die de volledige resterende verdiencapaciteit benut, alsnog inkomensondersteuning tot de grondslag te geven

2009-04-06
Dossier: 31780
Indiener(s): Paul Ulenbelt
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31780-10.html