Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

5815 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over het Belastingplan 2015 (Dossier 34002)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over het Belastingplan 2015 Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën Nr. 76 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 19 november 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3 november 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Wiebes van Financiën over: – het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) (Kamerstuk 34 002); – schriftelijke antwoorden van de Staatssecretaris van Financiën op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 27 oktober 2014 over het Belastingplan 2015 (Kamerstuk 34 002, nr. 14). ...

Verslag (Dossier 34002)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 9 VERSLAG Vastgesteld 9 oktober 2014 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34010)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 25 september 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34013)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 oktober 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34038-(R2039))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 31 oktober 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (herdruk) (Dossier 34052)
Verslag (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister d.d. 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko (Dossier 34052)
Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister d.d. 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko Verslag van een schriftelijk overleg internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 17 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 januari 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 15 december 2015 over Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko (Kamerstuk 34 052, nr. 16). ...

Verslag (Blanco) (Dossier 34057-(R2043))
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) verkeer water Nr. 5 BLANCO VERSLAG Vastgesteld 29 oktober 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (Dossier 34059)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht rechtspraak Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 december 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34069)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) afval natuur en milieu Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 december 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34089)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 januari 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)(herdruk). (Dossier 34126)
Verslag inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)(herdruk). ...

Verslag (Dossier 34138)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Blanco) (Dossier 34141-(R2047))
Verslag (Blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 34156)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting huren en verhuren Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 16 juli 2015 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34157)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht rechtspraak Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 april 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34195)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 34199)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 30 juni 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) met de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Dossier 34199)
Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) met de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) Verslag van een schriftelijk overleg economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 10 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 september 2015 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken over de brief van 1 juli 2015 over het ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) met de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Kamerstuk 34 199, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34200-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...