Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 mei 2015
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd