Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 november 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting
Voorstel van wet