Gepubliceerd: 7 februari 2019
Indiener(s): Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: bestuur de nederlandse antillen en aruba energie natuur en milieu water
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34089-17.html
ID: 34089-17

Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2019

Op 17 januari 2019 zond uw commissie een brief met vragen over het vastrecht voor elektriciteit op Sint Eustatius. Mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stuur ik u deze reactie.

Zoals in uw brief staat vermeld, zijn er verschillende beelden van de situatie voor wat betreft het vaste gebruikstarief en een eventuele subsidie van het Ministerie van EZK. In goed overleg is daarom met alle partijen afgesproken op korte termijn een onderzoek naar de financiën van Sint Eustatius Utility Company (STUCO) uit te voeren door de Auditdienst Rijk (ADR). De uitkomst van dit onderzoek is van belang voor de inhoudelijke beantwoording van deze Kamerbrief. Het onderzoek van de ADR wordt in februari 2019 uitgevoerd. Dit onderzoek betreft de financiën van STUCO in brede zin en van alle bedrijfsonderdelen. Nadat de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zal het kabinet bezien welke stappen nodig zijn.

Er is ook in goed overleg besloten dat STUCO vanaf januari 2019 het tarief voor het vastrecht elektriciteit blijft hanteren dat volgens dezelfde methodiek is berekend als in 2017 en 2018, zodat er geen tariefstijging is.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops