Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

5815 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over analyse subsidieregelingen met verstrekkingen onder de € 25.000 (Dossier 34000-IX)
Verslag van een schriftelijk overleg over analyse subsidieregelingen met verstrekkingen onder de € 25.000 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 13 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 december 2014 De commissie voor de Rijksuitgaven heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van fin van Financiën over de brief van 18 september 2014 over een analyse van kleine subsidies (subsidieverstrekkingen van € 25.000 of minder) (Kamerstuk 34 000 IX, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en bruto binnenlands product (bbp) (Dossier 34000-IX)
Verslag van een schriftelijk overleg over de CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en bruto binnenlands product (bbp) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 27 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 mei 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de brief van 29 april 2015 over CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 26). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Dossier 34000-IX)
Verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 augustus 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 1 juni 2015 over Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 28) De vragen en opmerkingen zijn op 17 juni 2015 aan de Staatssecretaris van Financiën voorgelegd. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Dossier 34000-IX)
Verslag van een schriftelijk overleg over Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 11 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 december 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 16 september 2014 over Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (Kamerstuk 34 000 IX, nr. 5). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015, onderdeel politie (begrotingsartikel 31) (Dossier 34000-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015, onderdeel politie (begrotingsartikel 31) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 10 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 november 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van het archiefonderzoek naar de beëindiging van de gijzeling in een trein bij De Punt in 1977 en de daarmee samenhangende gijzeling van een lagere school te Bovensmilde (Dossier 34000-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van het archiefonderzoek naar de beëindiging van de gijzeling in een trein bij De Punt in 1977 en de daarmee samenhangende gijzeling van een lagere school te Bovensmilde Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 69 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 maart 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie over de brief van 19 november 2014 over het verslag van een archiefonderzoek naar de treinkaping bij De Punt in 1977 (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 19). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 november 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-VII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 oktober 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag (Dossier 34000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 125 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 september 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 20 maart 2015 over afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Dossier 34000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 116 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 september 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 14 april 2015 over het evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Kamerstuk 34 000, XVI, nr. 108) (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 108). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Jeugd en Sport (Dossier 34000-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Jeugd en Sport Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 31 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 oktober 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden over het onderdeel Jeugd en Sport. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 oktober 2014, over Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2015 en aanverwante zaken (Dossier 34000-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 oktober 2014, over Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2015 en aanverwante zaken Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 32 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 november 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 oktober 2014 overleg gevoerd met Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Sport en Bewegen (Kamerstuk 34 000-XVI); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 oktober 2014 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Jeugd en Sport (Kamerstuk 34 000-XVI) (Kamerstuk 34 000-XVI, nr. 31); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 oktober 2014 ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de Informele Sportraad en het verslag van de Sportministersconferentie 2014 (Kamerstuk 21 501-34, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over het Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015 (Dossier 34000-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over het Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 83 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 november 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 november 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 – Onderdeel Jeugdzorg (Kamerstuk 34 000-XVI); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 – Onderdeel Jeugdzorg (Kamerstuk 34 000-VI); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 oktober 2014 inzake Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Jeugd en Sport (Kamerstuk 34 000-XVI) (Kamerstuk 34 000-XVI, nr. 31); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 september 2014 houdende de Reactie op de uitspraak c.q. het voorstel van de Kinderombudsman om een veiligheidscheck op te nemen in de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die in een instelling verblijven (Kamerstuk 24 170, nr. 149); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 7 oktober 2014 houdende Bevindingen regionale bijeenkomsten «Wmo en Jeugd op weg» en monitors van aanbieders (Kamerstuk 29 538, nr. 158); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 oktober 2014 over Voortgang Inkoop Jeugdhulp (Kamerstuk 31 839, nr. 415); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 oktober 2014 houdende de reactie op de aangenomen motie van het lid Bergkamp c.s. over het inkoopproces in regio's (Kamerstuk 33 983, nr. 14); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 31 oktober 2014 over de uitkomsten van de monitor inkoop jeugdhulp (Kamerstuk 31 839, nr. 421); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 november 2014 houdende de reactie op de berichtgeving van Nieuwsuur van 28 oktober jl. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 33 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 november 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure) (Dossier 34000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure) Inbreng verslag schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 103 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 15 oktober 2015 over het vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure) (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten (Dossier 34002)
Verslag van een schriftelijk overleg over de technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten Verslag van een schriftelijk overleg belasting financiën Nr. 101 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 april 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 23 januari 2015 over de technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten (Kamerstuk 34 002, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over BTW, Integratieheffing omroepen (Dossier 34002)
Verslag van een schriftelijk overleg over BTW, Integratieheffing omroepen Verslag van een schriftelijk overleg belasting financiën Nr. 6 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 september 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 20 december 2013 over BTW, integratieheffing omroepen (Kamerstuk 33 752, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel (Dossier 34002)
Verslag van een schriftelijk overleg over budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel Verslag van een schriftelijk overleg belasting financiën Nr. 105 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 juli 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 14 april 2015 over de budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel (Kamerstuk 34 002, nr. 100). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de tijdelijke willekeurige afschrijving van schepen en het tonnageregime (Dossier 34002)
Verslag van een schriftelijk overleg over de tijdelijke willekeurige afschrijving van schepen en het tonnageregime Verslag van een schriftelijk overleg belasting financiën Nr. 99 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 12 november 2014 over de reactie op vragen van de leden Bashir en Groot tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2015 over de tijdelijke willekeurige afschrijving schepen en het tonnageregime (Kamerstuk 34 002, nr. 53) en over de brief van 11 november 2014 over de reactie op het verzoek van het lid Bashir om een brief naar aanleiding van het krantenartikel in het NRC Handelsblad van vrijdag 31 oktober 2014 met als titel «Strop voor fiscus, onderzoek naar investeringen in schepen» (Kamerstuk 34 002, nr. 73). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 oktober 2014, over Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) (Dossier 34002)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 oktober 2014, over Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën Nr. 33 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 november 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 oktober 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Wiebes van Financiën over: – het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) (Kamerstuk 34 002). ...