Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

565 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
1 maart 2016 - 21 maart 2016
Het bericht dat de pabo “steeds witter wordt”
Tunahan Kuzu (GrKÖ)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
24 februari 2016 - 6 april 2016
Het bericht "Asielzoekers randden 18-jarige aan tijdens stapnacht
Ockje Tellegen (VVD), Anouchka van Miltenburg (VVD)
Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
23 februari 2016 - 18 maart 2016
Het misbruik van studiefinanciering
Mohammed Mohandis (PvdA), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
19 februari 2016 - 29 april 2016
De toegankelijkheid van hoger onderwijs voor dove 30+ studenten
Mohammed Mohandis (PvdA), Otwin van Dijk (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
19 februari 2016 - 2 mei 2016
Het ontzeggen van een tolkvoorziening aan een dove student aan een Hogeschool
Michel Rog (CDA), Enneüs Heerma (CDA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
16 februari 2016 - 24 maart 2016
Het inzetten van de subsidieregeling praktijkleren voor de meest kwetsbare leerlingen
Tjitske Siderius (SP)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
11 februari 2016 - 14 maart 2016
Het bericht dat opleidingen studenten verkeerd voorlichten over arbeidsmarktkansen
Pieter Duisenberg (VVD)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
10 februari 2016 - 21 maart 2016
De arbeidsmarktkansen van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners
Loes Ypma (PvdA), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
10 februari 2016 - 14 maart 2016
De boete voor het niet tijdig stopzetten van het studentenreisproduct
Mohammed Mohandis (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
5 februari 2016 - 4 maart 2016
De aanpak van radicalisering op scholen
Tanja Jadnanansing (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
3 februari 2016 - 4 maart 2016
De toegang tot de entreeopleiding
Tjitske Siderius (SP)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
1 februari 2016 - 19 februari 2016
Het weren van journalisten bij een informatieavond over een asielzoekerscentrum (azc) in de Noord-Oostpolder
Joram van Klaveren (GrBvK), Louis Bontes (GrBvK)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
29 januari 2016 - 8 maart 2016
Het onderbrengen van private initiatieven bij bestaande BRIN-nummers
Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
28 januari 2016 - 22 februari 2016
Het weren van journalisten bij informatieavonden in asielzoekerscentra (azc's)
Joram van Klaveren (GrBvK), Louis Bontes (GrBvK)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
28 januari 2016 - 22 februari 2016
Het intrekken van het instemmingsrecht op de faculteitsbegroting door de faculteitsraad
Mohammed Mohandis (PvdA), Paul van Meenen (D66)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
27 januari 2016 - 5 februari 2016
Het bericht dat de Slowaakse overheid geen Nationaal Actieplan LHBTI gelijkheid aanneemt
Kees Verhoeven (D66), Pia Dijkstra (D66)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
27 januari 2016 - 22 februari 2016
Voorlichting aan asielzoekers in Nederland
Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP), Linda Voortman (GL)
Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
22 januari 2016 - 2 februari 2016
De inkomenspositie van popmuzikanten
Jasper van Dijk , Tjeerd van Dekken (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
22 januari 2016 - 2 maart 2016
Het binden en bijscholen van werkloze leraren
Loes Ypma (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
20 januari 2016 - 12 februari 2016
Beloningsonderscheid op hogescholen
Mohammed Mohandis (PvdA), Keklik Yücel (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)