Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

129 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
2 maart 2017 - 20 april 2017
Het bericht ‘Bouwregels Stad genegeerd’
Jan Vos (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
10 maart 2017 - 18 april 2017
De aankoop van een huis zonder financieringsvoorbehoud of bouwtechnische keuring
Henk Nijboer (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
23 maart 2017 - 18 april 2017
Het op de website van de Stichting IbK geplaatste memo met een reactie van de minister op aangenomen amendementen en moties bij het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen
Albert de Vries (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
10 maart 2017 - 27 maart 2017
Balkons in Breda, die ook zonder belasting af zouden kunnen breken
Attje Kuiken (PvdA), Henk Leenders (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Alle
23 maart 2017 - 18 april 2017
Het op de website van de Stichting IbK geplaatste memo met een reactie van de minister op aangenomen amendementen en moties bij het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen
Albert de Vries (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
10 maart 2017 - 27 maart 2017
Balkons in Breda, die ook zonder belasting af zouden kunnen breken
Attje Kuiken (PvdA), Henk Leenders (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
10 maart 2017 - 18 april 2017
De aankoop van een huis zonder financieringsvoorbehoud of bouwtechnische keuring
Henk Nijboer (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
2 maart 2017 - 20 april 2017
Het bericht ‘Bouwregels Stad genegeerd’
Jan Vos (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
9 februari 2017 - 21 maart 2017
De inventarisatie van asbestdaken
Albert de Vries (PvdA), Yasemin Çegerek (PvdA)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
3 februari 2017 - 27 februari 2017
De hulpverlening op het Schelde-Rijnkanaal
Albert de Vries (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
1 februari 2017 - 15 februari 2017
Het bericht ‘Geef grenswerkers belastingkorting’
Harm Brouwer (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
28 december 2016 - 20 februari 2017
Het project Brouwerseiland
Yasemin Çegerek (PvdA), Albert de Vries (PvdA), Jan Vos (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
22 december 2016 - 13 januari 2017
Het bericht dat er chaos dreigt door nieuwe zienswijze van de Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Elbert Dijkgraaf (SGP), Albert de Vries (PvdA), Roald van der Linde (VVD), Erik Ronnes (CDA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
16 november 2016 - 20 februari 2017
Het recreatieproject dat ontwikkeld wordt aan de Veerse Dam
Yasemin Çegerek (PvdA), Albert de Vries (PvdA), Joyce Vermue (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
10 november 2016 - 5 december 2016
Het project Brouwerseiland
Albert de Vries (PvdA), Yasemin Çegerek (PvdA), Jan Vos (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
31 oktober 2016 - 5 december 2016
Huurtoeslag voor studenten
Albert de Vries (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
28 oktober 2016 - 22 november 2016
Het tekort aan woningbouwlocaties
Albert de Vries (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
28 september 2016 - 26 oktober 2016
De praktijk van verhuurdersverklaringen
Albert de Vries (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
20 september 2016 - 26 oktober 2016
Spoedeisende medische zorg op zee
Joyce Vermue (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD)
16 september 2016 - 15 november 2016
De verhuur van woonruimte aan studenten door “The Student Hotel”
Albert de Vries (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
5 september 2016 - 14 oktober 2016
Het aanmerken van woningen met een aardgasaansluiting als nul-op-de-meter woning
Albert de Vries (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
24 augustus 2016 - 15 september 2016
Het bericht "Woningtekort dreigt door droog koken nieuwbouwmarkt"
Albert de Vries (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
18 augustus 2016 - 29 november 2016
Berichten dat er steun van Europa te verwachten is voor twee goederenspoorverbindingen die de Zeeuwse havens kunnen aansluiten op het spoorwegnet van de Antwerpse en de Gentse haven
Joyce Vermue (PvdA), Duco Hoogland (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
11 augustus 2016 - 6 september 2016
Beloning van directeuren van woningbouwcorporaties boven de wettelijke norm
John Kerstens (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)