Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1560 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
15 maart 2011 - 6 april 2011
Het advies van de landsadvocaat over pensioenen
Paul Ulenbelt
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
11 maart 2011 - 7 april 2011
Het bericht "Spijkers naar rechter om 'psychiatrisering'"
Jasper van Dijk , Angelien Eijsink (PvdA)
9 maart 2011 - 31 maart 2011
De beantwoording van Kamervragen over de gevolgen van ketenaansprakelijkheid op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) van 24 januari 2011
Arie Slob (CU), Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 maart 2011 - 6 april 2011
Werkzoekende ouderen
Mariëtte Hamer (PvdA), Roos Vermeij (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
3 maart 2011 - 23 maart 2011
Dreigende bezuinigingen op alle vormen van gesubsidieerde arbeid bij musea en andere culturele instellingen
Jetta Klijnsma (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
28 februari 2011 - 12 april 2011
Gebruik van anonieme gegevens op werk.nl
Paul Ulenbelt
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
28 februari 2011 - 17 maart 2011
Een bezoek aan het recreatiepark Parc Patersven in Zundert
Paul Ulenbelt
28 februari 2011 - 24 maart 2011
Het bericht dat het vleesverwerkingsbedrijf VION te Enschede geen Nederlandse uitzendkrachten meer wil inhuren
Jesse Klaver (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 februari 2011 - 24 maart 2011
Het bericht dat uitzendkrachten met een Nederlands paspoort van vleesverwerker Vion in Enschede moeten vertrekken
Paul Ulenbelt
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
23 februari 2011 - 1 maart 2011
Het schrappen van de vervoersvoorziening bij Pantar in Amsterdam
Paul Ulenbelt
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
22 februari 2011
Scholarships
Afke Schaart (VVD), Klaas Dijkhoff (VVD), Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD)
22 februari 2011 - 30 maart 2011
Uitzendbureaus die knoeien met buitenlandse arbeidskrachten
Hans Spekman (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
18 februari 2011 - 15 maart 2011
Het bericht dat problemen met de gezondheid Turkse en Marokkaanse vrouwen belemmeren om te werken
Ino van den Besselaar (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
17 februari 2011 - 2 maart 2011
Oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt
Martijn van Dam (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
11 februari 2011 - 6 april 2011
Het bericht dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen in 2010 verder is opgelopen
Léon de Jong (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
8 februari 2011 - 2 maart 2011
Pensioenregelingen
Bruno Braakhuis (GL), Jesse Klaver (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 februari 2011 - 22 februari 2011
Gebrek aan toezicht op onderbetaling van werknemers
Roos Vermeij (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
28 januari 2011 - 4 maart 2011
De voornemens van het kabinet met betrekking tot de sociale werkplaatsen en de Wajong
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 januari 2011 - 4 maart 2011
Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG's) voor jongeren en werk
Boris van der Ham (D66)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
24 januari 2011 - 17 februari 2011
Een havenclub die afwil van 'luxe' arbeidsvoorwaarden
Paul Ulenbelt
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)