Kamervraag 2013Z11286

Het voornemen in Amsterdam om leden van bestuurscommissies exorbitante beloningen te geven

Ingediend 5 juni 2013
Beantwoord 26 augustus 2013 (na 82 dagen)
Indiener Ronald van Raak
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden bestuur gemeenten werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z11286.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-3029.html
 • Vraag 1
  Bent u bereid afstand te nemen van het voornemen van de gemeente Amsterdam om leden van bestuurscommissies per vergadering 1.373 tot 1.555 euro te geven?1

  Ja. Naar aanleiding van de berichtgeving in de media over de voornemens ter zake, treed ik in overleg met de gemeente. Ik zal u van de uitkomsten hiervan berichten.

 • Vraag 2
  Waarom heeft de gemeenten Amsterdam de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) ingehuurd om dit exorbitante bedrag vast te stellen?

  Het is aan de gemeente Amsterdam om te bepalen of en door wie zij zich laat adviseren.

 • Vraag 3
  Hoeveel heeft dit omvangrijke onderzoek door de AWVN in totaal gekost?

  De kosten van het advies zijn mij niet bekend, maar ook dit is een Amsterdamse aangelegenheid.

 • Vraag 4
  Hoe verhoudt het voornemen van de gemeente Amsterdam om leden van bestuurscommissies per vergadering 1.373 tot 1.555 euro te geven zich tot de bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren op sociaal beleid?

  Ik kan niet in die afweging treden. Ook dit is een zaak voor de lokale politiek, met inachtneming van het wettelijk kader.

 • Vraag 5
  In hoeverre voldoen de plannen van de gemeente Amsterdam voor de instelling van bestuurscommissies aan de nieuwe wet waarin de mogelijkheid tot instelling van deelraden (stadsdelen) is afgeschaft?

  Het instellen van bestuurscommissies berust op artikel 83 Gemeentewet. De besluitvorming van de gemeente Amsterdam is echter nog niet afgerond. De regeling van de rechtspositie is een wezenlijk onderdeel van de totale besluitvorming, zodat nog geen finaal oordeel kan worden geveld. Zie verder het antwoord op vraag 1.

 • Mededeling - 21 juni 2013

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Van Raak over het voornemen in Amsterdam om leden van bestuurscommissies exorbitante beloningen te geven, die werden ingezonden op 5 juni 2013 met kenmerk 2013Z11286, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen en ik de gemeente om ambtsbericht heb verzocht. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z11286
Volledige titel: Het voornemen in Amsterdam om leden van bestuurscommissies exorbitante beloningen te geven
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-3029
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het voornemen in Amsterdam om leden van bestuurscommissies exorbitante beloningen te geven