Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

793 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
19 juli 2019 - 22 oktober 2019
Kosten en opbrengsten in de belastingsfeer van allochtonen
Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV), Emiel van Dijk (PVV)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA), Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
19 juli 2019 - 22 oktober 2019
Kosten van (niet-westerse) allochtonen
Geert Wilders (PVV), Emiel van Dijk (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
19 juli 2019 - 22 oktober 2019
EZK-gerelateerde kosten van allochtonen
Sietse Fritsma (PVV), Emiel van Dijk (PVV), Geert Wilders (PVV)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
19 juli 2019 - 22 oktober 2019
Aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonen
Geert Wilders (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Emiel van Dijk (PVV)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
19 juli 2019 - 22 oktober 2019
Kosten van OCW-voorzieningen voor allochtonen
Emiel van Dijk (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
19 juli 2019 - 22 oktober 2019
Kosten gerelateerd aan de sociale zekerheid van allochtonen
Geert Wilders (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Emiel van Dijk (PVV)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66), Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
19 juli 2019 - 22 oktober 2019
Kosten, die voortvloeien uit de aanwezigheid van (niet- westerse) allochtonen in Nederland
Emiel van Dijk (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV)
Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66), Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
18 juli 2019 - 22 oktober 2019
Het artikel “De uit zee opgepikte migranten moeten wel ergens van boord kunnen, waarschuwen Nederlandse reders"
Sjoerd Sjoerdsma (D66), Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
18 juli 2019 - 21 oktober 2019
Reders die op zoek zijn naar veilige havens
Joël Voordewind (CU), Attje Kuiken (PvdA), Jasper van Dijk (SP), Bram van Ojik (GL)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
20 juni 2019 - 3 juli 2019
Het bericht dat Nederland met kinderlevens speelt
Kathalijne Buitenweg (GL)
Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
14 juni 2019 - 10 september 2019
De toepassing van de nieuwe werkinstructie voor de beoordeling van lhbti’s en bekeerlingen
Maarten Groothuizen (D66), Joël Voordewind (CU)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
13 juni 2019 - 1 oktober 2019
Het bericht ‘Mediterranean will be 'sea of blood' without rescue boats, UN warns’
Maarten Groothuizen (D66), Joël Voordewind (CU)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
13 juni 2019 - 16 juli 2019
De statushouder die een 68 jarige vrouw doodmartelde
Gidi Markuszower (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV)
Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
12 juni 2019 - 26 juni 2019
Het bericht ‘Dissidenten uit Hongkong krijgen voor het eerst asiel in Duitsland’
Attje Kuiken (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
12 juni 2019 - 17 juli 2019
De problemen inzake het asielbeleid
Thierry Baudet (FvD)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
7 juni 2019 - 3 juli 2019
Het bericht ‘Te weinig tijd, te veel moeite, te veel geld: IND stuurde criminelen niet weg’
Bente Becker (VVD)
Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
7 juni 2019 - 8 juli 2019
Onderwijs en leerlingenvervoer aan vluchtelingenkinderen
Lisa Westerveld (GL)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
28 mei 2019 - 29 augustus 2019
Het bericht dat bij een Duits-Nederlandse grenscontrole 27 overtredingen van de Vreemdelingenwet zijn geconstateerd
Gabriëlle Popken (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
Ank Bijleveld (minister defensie) (CDA), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
23 mei 2019 - 27 juni 2019
Het bericht ‘Syriëstrijder opgepakt in Kapelle’
Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
17 mei 2019 - 3 juli 2019
Het bericht ‘IND schendt godsdienstvrijheid Chinese christenen’
Roelof Bisschop (SGP)
Mark Harbers (VVD)