Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op woensdag 20 december 2023 te 14:00 uur
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen - technische briefing
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering