Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

550 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
24 november 2011 - 13 december 2011
De verschillen in adresgegevens van het UWV en de gemeente Amsterdam
André Elissen (PVV), Ino van den Besselaar (PVV), Léon de Jong (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
14 november 2011 - 14 november 2011
De informatieverstrekking over de prijzen van ID-kaarten per 1 januari 2012
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 november 2011 - 7 december 2011
Haatcriminaliteit tegen het openbaar gezag
Ahmed Marcouch (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
28 oktober 2011 - 7 november 2011
Bemoeienis van het college van B en W van Roermond bij de verkoop van een gevangenis en rechtbank
Ronald van Raak (SP), Ger Koopmans (CDA), Pierre Heijnen (PvdA), Gerard Schouw (D66)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
14 oktober 2011 - 28 november 2011
De wenselijkheid van schatkistbankieren voor decentrale overheden
Ed Groot (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
12 oktober 2011 - 9 november 2011
Het bericht dat de minister weigerambtenaren de mogelijkheid wil blijven geven huwelijken tussen personen van gelijk geslacht te weigeren
Pia Dijkstra (D66)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
3 oktober 2011 - 24 oktober 2011
De toename van de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
29 september 2011 - 14 november 2011
Het bericht dat gemeenten hogere bouwleges vragen door de Wet algemene beginselen omgevingsrecht (Wabo)
Jhim van Bemmel (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
28 september 2011 - 18 oktober 2011
Het bericht dat gemeente Amsterdam komt met een eigen pgb-regeling
Agnes Wolbert (PvdA)
23 september 2011 - 14 oktober 2011
Het gebruik van sociale media door gemeenten
Arjan El Fassed (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
9 september 2011 - 24 oktober 2011
Het bericht “Archiefstukken homostel Hans en Ton vernietigd
Hero Brinkman (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
8 september 2011 - 3 oktober 2011
De roep van gemeenten om bestandskoppeling tegen fraude
Tanja Jadnanansing (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
31 augustus 2011 - 7 september 2011
Het schrappen van duizenden ID en WIW-banen bij gemeenten
Sadet Karabulut (SP)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
24 augustus 2011 - 21 september 2011
De vergoeding op basis van de verdeelmaatstaf buitenwater
Hanke Bruins Slot (CDA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
5 augustus 2011 - 15 september 2011
De maatregelen tegen gewetensbezwaarde ambtenaren in Groningen
Arie Slob (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
7 juni 2011 - 14 september 2011
Steun van de gemeente Vlaardingen aan initiatiefnemers Gazavloot
Kees van der Staaij (SGP), Raymond de Roon (PVV), Joël Voordewind (CU)
7 juni 2011 - 22 juni 2011
Het bericht "Utrecht zet plan voor legale wietteelt toch door"
Sabine Uitslag (CDA), Coşkun Çörüz (CDA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
27 mei 2011 - 7 juli 2011
De gemeente Eindhoven die op onverantwoorde wijze bankier speelt
André Elissen (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
18 mei 2011 - 10 juni 2011
Het bizarre subsidiebeleid van het stadsdeel Amsterdam-Oost
Joram van Klaveren (PVV), Johan Driessen (PVV)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
17 mei 2011 - 6 juni 2011
Mogelijk misbruik van ontheffing ingezetenschap door wethouders
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)