Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

360 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
15 januari 2016 - 9 februari 2016
Het bericht ‘Bron drinkwater deel Randstad vervuild met gif’
Rik Grashoff (GL)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
15 januari 2016 - 9 februari 2016
De vervuiling van een drinkwaterbron in Zuid-Holland
Fatma Koşer Kaya (D66), Wassila Hachchi (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
15 januari 2016 - 9 februari 2016
Het bericht dat de drinkwaterbron van 1.3 miljoen huishoudens is vervuild
Eric Smaling (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
11 januari 2016 - 17 februari 2016
Waterveiligheid in het kustgebied
Yasemin Çegerek (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
24 december 2015 - 18 januari 2016
Microplastics in de Rijn
Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
14 december 2015 - 13 januari 2016
De berichten dat de vrijstelling vennootschapsbelastingplicht voor zeehavens mogelijk vervalt voordat dat er sprake is van een gelijk speelveld in de EU
Roland van Vliet (Van Vliet)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
3 december 2015 - 15 december 2015
Het werkbezoek aan Port of Twente en de daar gevestigde bedrijven d.d. 30 november jl.
Lutz Jacobi (PvdA), Betty de Boer (VVD)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
30 november 2015 - 27 januari 2016
Het bericht ‘RWS gebruikt onkruidmiddel dat slecht is voor water'
Barbara Visser (VVD), Helma Lodders (VVD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
26 november 2015 - 27 januari 2016
Het bericht dat Rijkswaterstaat glyfosaat gaat gebruiken op de kribben in de IJssel
Eric Smaling (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
4 november 2015 - 20 januari 2016
Het voornemen van het waterschap Delfland de kwijtschelding van de afvalwaterzuiveringsheffing in twee stappen geheel af te schaffen
Keklik Yücel (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
30 oktober 2015 - 26 november 2015
Het conflict tussen de gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat over het gebruik van de nevengeul van de Waal
Hayke Veldman (VVD), Wassila Hachchi (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
21 oktober 2015 - 11 november 2015
De berichten “Werkgroep: “Haven Lauwersoog is gedoemd te verdwijnen” en “Haven Lauwerseach ferdwynt as polityk neat docht”
Betty de Boer (VVD), Aukje de Vries (VVD)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
12 oktober 2015 - 3 november 2015
Het gevaar van lozingen in de Rijn
Liesbeth van Tongeren (GL)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
7 oktober 2015 - 27 oktober 2015
De normering van pyrazol in de Maas en Rijn
Eric Smaling (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
25 september 2015 - 13 oktober 2015
Het recente arrest van het Europese Hof van Justitie inzake de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water
Roelof Bisschop (SGP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
18 september 2015 - 12 oktober 2015
Het beleid van Rijkswaterstaat ten aanzien van de loodsplicht havengebied Moerdijk en de Dordtsche Kil
Farshad Bashir (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
14 september 2015 - 29 september 2015
Het bericht dat de Maas in Limburg al sinds 4 augustus ongeschikt is voor drinkwaterwinning door een chemische lozing op Chemelot
Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
7 september 2015 - 6 oktober 2015
Het afschaffen van de kwijtschelding van de heffing voor de zuivering van afvalwater door het waterschap van Delfland
Lutz Jacobi (PvdA), Manon Fokke (PvdA)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
24 augustus 2015 - 2 oktober 2015
Het verdwijnen van ligplaatsen in de 1e Rijksbinnenhaven in IJmuiden en het ligplaatsenbeleid voor de binnenvaart
Carla Dik-Faber (CU)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
17 augustus 2015 - 2 oktober 2015
Het ligplaatsenbeleid van de Rijksbinnenhaven in IJmuiden
Eric Smaling (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)