Kamervraag 2020Z24389

Opnieuw containers in de Waddenzee

Ingediend 9 december 2020
Beantwoord 30 december 2020 (na 21 dagen)
Indiener Gijs van Dijk (PvdA)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen afval natuur en milieu water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z24389.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1213.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Containers slaan 100 mijl boven Schiermonnikoog van boord in Duits deel Waddenzee»?1

  Ja, dat bericht is mij bekend.

 • Vraag 2
  Klopt het dat er mogelijk 200 containers, ditmaal van het megacontainerschip Munch Maersk, in de Waddenzee zijn beland?

  Nederlandse vissersschepen hebben op 8 december melding gemaakt bij de Nederlandse Kustwacht en via twitter, dat zij containers hebben waargenomen op de zeebodem in Duitse wateren. De vissers wijzen naar containerschip Munich Maersk als vermoedelijke oorsprong van het containerverlies. De Munich Maersk was op weg van Bremerhaven naar Göteborg. De Duitse Kustwacht heeft na onderzoek geen containers of drijvende lading aangetroffen. De reder van de Munich Maersk heeft aangegeven geen containers te zijn verloren.

 • Vraag 3
  Wat was de route van dit schip? Wat is de inhoud van de containers die overboord zijn geslagen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Klopt het dat de Munich Maersk een recordaantal containers en gewicht op het schip heeft geladen?2

  Aangezien het schip niet in Nederlandse wateren heeft gevaren, heb ik geen informatie over de belading van het schip.

 • Vraag 5
  Welk risico bestaat er dat de inhoud van de containers opnieuw op de stranden van de Waddeneilanden belanden?

  Er was geen reden voor het informeren van de Kustwacht en er was geen risico voor de Waddeneilanden. Zie ook het antwoord op vraag 2 en 3.

 • Vraag 6
  Is de Kustwacht door de rederij geïnformeerd over het verlies van containers?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Is er al contact geweest met de Duitse autoriteiten, vanwege het feit dat naar alle waarschijnlijkheid het overgrote deel van de containers in het Duitse deel van de Waddenzee ligt?

  Na melding door Nederlandse vissersschepen bij de Nederlandse Kustwacht, heeft laatstgenoemde direct contact opgenomen met de Duitse Kustwacht.

 • Vraag 8
  Heeft u bovendien contact gezocht met de burgemeesters van de Waddeneilanden, en dan specifiek Schiermonnikoog, om klaar te staan indien er spullen van de containers op de stranden aanspoelen?

  De Kustwacht heeft via de veiligheidsregio de bestuurders geïnformeerd over de melding van de vissers. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat rechtstreeks contact opgenomen met de bestuurders.

 • Vraag 9
  Is er tevens al een waarschuwing aan de vissers, die in deze omgeving vissen, uitgestuurd, vanwege het gevaar dat zij tegen een container opvaren of een container opvissen?

  Ja, de Duitse Kustwacht heeft op 8 december een Bericht aan Zeevarenden uitgedaan om de scheepvaart en visserij voor gevaar te waarschuwen.

 • Vraag 10
  Bent u bereid deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, zodat Waddenbewoners niet in onzekerheid hoeven te zitten wat hen te wachten staat en dat zij bovendien voorbereidingen kunnen treffen indien er opnieuw spullen op de stranden aanspoelen?

  Met deze beantwoording heb ik aan uw verzoek voldaan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z24389
Volledige titel: Opnieuw containers in de Waddenzee
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1213
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over opnieuw containers in de Waddenzee