Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

11353 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
11 februari 2011 - 8 maart 2011
De onafhankelijke benoeming van de voorzitter van de Onderzoeksraad
Gerard Schouw (D66)
11 februari 2011 - 1 april 2011
Het onderzoek naar de onrust in de Koepelgevangenis in Breda
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
11 februari 2011 - 7 maart 2011
De bezuinigingen op het gemeentelijk veiligheidsbudget
Jeroen Recourt (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA)
11 februari 2011 - 23 februari 2011
De telefoontaps in de zaak Baybasin
Jeroen Recourt (PvdA)
11 februari 2011 - 9 maart 2011
Geweldadige radicale moslims in Indonesië
Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU)
11 februari 2011 - 8 maart 2011
De beloning van de voorzitter van de Raad voor de Veiligheid
Ronald van Raak (SP)
10 februari 2011 - 29 maart 2011
Het betrekken van toxicologische rapporten bij lijkschouwingen
Ard van der Steur (VVD)
10 februari 2011 - 23 maart 2011
De wens van bijna 100 ouders na de zomer over te gaan op islamitisch thuisonderwijs in Amsterdam
Geert Wilders (PVV), Harm Beertema (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 februari 2011 - 4 maart 2011
Het Open Government Initiative
Arjan El Fassed (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 februari 2011
Het plaatsen van acht gedetineerden op een cel en de onrust in de penitentiaire inrichting Tilburg
Sharon Gesthuizen (SP)
10 februari 2011 - 23 maart 2011
Het bericht dat thuisonderwijs een grote vlucht dreigt te nemen door kledingvoorschriften in het reguliere onderwijs
Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
9 februari 2011 - 15 februari 2011
Drugs, drank en telefoons in tbs-klinieken
Lea Bouwmeester (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
8 februari 2011 - 3 maart 2011
Het aan kinderen opdringen van een eenzijdige klimaattheorie
Richard de Mos (PVV), Harm Beertema (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
8 februari 2011 - 4 maart 2011
De terugvordering van Wsw-gelden van gemeenten
Mariëtte Hamer (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
8 februari 2011 - 3 maart 2011
Het feit dat tien van de veertien maaltijden in het HAGAziekenhuis in Den Haag halal zijn
Karen Gerbrands (PVV)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
8 februari 2011 - 9 maart 2011
Onvoldoende capaciteit bij ambassades voor het afleggen van de toets inburgering buitenland
Gerard Schouw (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 februari 2011 - 16 februari 2011
Opslag biometrische gegevens
Gerard Schouw (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
3 februari 2011 - 22 april 2011
Een milieubrochure
Geert Wilders (PVV)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
3 februari 2011 - 24 februari 2011
Het bericht dat de grootste bank van Afghanistan mogelijk 900 miljoen dollar heeft verloren
3 februari 2011 - 10 februari 2011
De mogelijke sluiting van de afdeling verloskunde van het Diaconessenhuis te Meppel
Nine Kooiman (SP)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)