Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

523 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
13 september 2019 - 17 oktober 2019
De verstopte route naar het verpleeghuis waardoor duizenden minder weerbare ouderen wachten op een plek.
Vera Bergkamp (D66)
Hugo de Jonge (viceminister-president ) (CDA)
12 september 2019 - 4 oktober 2019
Het bericht ‘Kabinet laat Caribische ouderen achter in ‘mensonwaardig bestaan’’
Antje Diertens (D66)
Eric Wiebes (VVD), Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
11 september 2019 - 1 oktober 2019
Het bericht dat ouderen nauwelijks geld overhouden
John Kerstens (PvdA)
Wouter Koolmees (D66), Hugo de Jonge (viceminister-president ) (CDA)
11 september 2019 - 4 oktober 2019
Het bericht ‘Honderden ouderen in Caribisch Nederland hebben nauwelijks te eten’
Attje Kuiken (PvdA)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 september 2019 - 31 oktober 2019
Het bericht ‘ouderen komen amper uit de bijstand ’
Corrie van Brenk (PvdA)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD), Wouter Koolmees (D66)
4 september 2019 - 11 oktober 2019
De toekomst van het pensioenstelsel in relatie tot zijn uitspraak 'Als de rente heel lang nul blijft, hebben we met z'n allen een probleem in een kapitaalgedekt stelsel'
Corrie van Brenk (PvdA)
Wouter Koolmees (D66)
29 augustus 2019 - 17 oktober 2019
Het (aankomende) tekort aan verpleeghuisplekken
Vera Bergkamp (D66)
Hugo de Jonge (viceminister-president ) (CDA)
15 augustus 2019 - 6 september 2019
De Augustusraming van het CPB
Henk Krol (50PLUS), Léonie Sazias (50PLUS), Corrie van Brenk (PvdA), Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Mark Rutte (minister-president ) (VVD), Wopke Hoekstra (CDA)
26 juli 2019 - 13 september 2019
Het artikel in de Volkskrant ‘Vijf jaarsalarissen als nabestaandenpensioen’
Pieter Omtzigt (CDA), Evert Jan Slootweg (CDA)
Wouter Koolmees (D66)
3 juli 2019 - 10 september 2019
Waardeoverdracht van kleine pensioenen
Roald van der Linde (VVD)
Wouter Koolmees (D66)
24 juni 2019 - 30 augustus 2019
Het bericht ‘ABP ontdekt deelnemers met recht op arbeidsongeschiktheidspensioen’
Corrie van Brenk (PvdA)
Wouter Koolmees (D66)
17 juni 2019 - 10 juli 2019
Het mensonterende voorval in Zeist
Roy van Aalst (PVV), Fleur Agema (PVV)
Hugo de Jonge (viceminister-president ) (CDA), Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
12 juni 2019 - 12 juli 2019
De uitzending Meldpunt van 7 juni 2019 inzake wachtlijsten
Simon Geleijnse (50PLUS)
Hugo de Jonge (viceminister-president ) (CDA)
11 juni 2019 - 22 augustus 2019
Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen
Corrie van Brenk (PvdA)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
3 juni 2019 - 25 juni 2019
Ondervoeding bij thuiswonende ouderen
John Kerstens (PvdA)
Ingrid van Engelshoven (D66), Hugo de Jonge (viceminister-president ) (CDA)
23 mei 2019 - 27 juni 2019
Pensioenen
Martin van Rooijen (CDA)
Wouter Koolmees (D66)
10 mei 2019 - 12 juni 2019
De VPRO-serie ‘Uitgewoond’
Simon Geleijnse (50PLUS)
Hugo de Jonge (viceminister-president ) (CDA)
3 mei 2019 - 23 augustus 2019
De kosten van pensioenen en de mogelijkheden van het in rekening brengen van te hoge kosten bij individuele rekeningen
Pieter Omtzigt (CDA)
Wouter Koolmees (D66)
19 april 2019 - 16 mei 2019
Het bericht dat de EC een inbreukprocedure tegen Nederland is gestart over de IORP 2 richtlijn
Roald van der Linde (VVD)
Wouter Koolmees (D66)
18 april 2019 - 14 mei 2019
Drempels bij het gebruik van de blijverslening
Henk Nijboer (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Kajsa Ollongren (viceminister-president ) (D66)