Kamervraag 2022Z12269

Toenemende druk op mantelzorgers en ouderenmishandeling

Ingediend 16 juni 2022
Indiener Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen organisatie en beleid ouderen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12269.html
1. Algemeen Dagblad, 14 juni 2022, «Mantelzorger kan druk vaak niet aan»
2. Noordhollands Dagblad, 15 oktober 2019, «Respijtpunt: even rust voor …
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Mantelzorger kan druk vaak niet aan»1?
 • Vraag 2
  Wat vindt u van het feit dat uit eerder onderzoek is gebleken dat ongeveer 460.000 mantelzorgers zich zwaarbelast voelen?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat moet worden voorkomen dat een half miljoen mantelzorgers, de ruggengraat van onze zorg, door hun hoeven zakken? Zo ja, hoe gaat u dat doen?
 • Vraag 4
  Bent u bekend met respijtzorginitiatieven in den lande?2 Zo ja, heeft u de bereidheid om te komen tot een landelijk dekkend netwerk voor respijtzorg? Kunt u een gedetailleerd antwoord naar de Kamer sturen?
 • Vraag 5
  Heeft u de bereidheid om beter te monitoren wie hulp aan ouderen geeft, zodat we schrijnende situaties van ouderenmishandeling kunnen voorkomen? Zo ja, hoe gaat u dat doen?
 • Vraag 6
  Heeft u de bereidheid om ouderenmishandeling beter te registreren, zodat erger kan worden voorkomen? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Kunt u een gedetailleerd antwoord sturen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12269
Volledige titel: Toenemende druk op mantelzorgers en ouderenmishandeling