Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

32 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
29 juni 2023 - 24 augustus 2023
Het bericht ‘Waterschappen helpen boeren met ‘onverbloemde greenwashing’ voor EU-subsidie’
Tjeerd de Groot (D66)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
15 maart 2023 - 7 april 2023
Het verdwijnen van stembureaus
Renske Leijten
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 maart 2023 - 7 april 2023
De afname van het aantal stembureaus
Julian Bushoff (PvdA), Jan de Graaf (CDA)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
12 oktober 2022 - 20 oktober 2022
De stand van zaken m.b.t. het voorstel van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen
Fahid Minhas (VVD)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
13 oktober 2021 - 17 november 2021
De bestuurscrisis bij het Waterschap Hollandse Delta
Barry Madlener (PVV)
Barbara Visser (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
8 september 2021 - 21 oktober 2021
Het vasthouden van water in natuurgebieden om overstromingen te helpen voorkomen
Eva van Esch (PvdD), Leonie Vestering (PvdD)
Barbara Visser (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
29 maart 2019 - 24 april 2019
Integriteitskwesties bij de waterschappen
Monica den Boer (D66)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
23 januari 2019 - 14 februari 2019
Het bericht ‘Bestuurslid luidt noodklok: ‘Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld’
Remco Dijkstra (VVD), Helma Lodders (VVD), Albert van den Bosch (VVD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
16 maart 2018 - 5 april 2018
De beloning van de directie van de Nederlandse Waterschapsbank
Henk Nijboer (PvdA)
Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
11 april 2017 - 28 april 2017
Het bericht dat er binnen de gehele overheid is informatieveiligheid nodig is
Gijs van Dijk (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
23 september 2016 - 13 oktober 2016
Het onderhoud van sloten door waterschappen
Barbara Visser (VVD), Helma Lodders (VVD)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
6 april 2016 - 3 mei 2016
De zorgen van waterschappen over de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek
Jacques Monasch (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
8 maart 2016 - 24 maart 2016
De waterschapsbelasting 2016
Henk Krol (50PLUS)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
3 juni 2015 - 23 juni 2015
Het afkopen van een bestuurder voor negen ton door een openbaar lichaam van waterschappen
Gerard Schouw (D66)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
3 juni 2015 - 23 juni 2015
Het bericht dat een oud-directeur van een belastingkantoor voor waterschappen bijna 9 ton als afkoopsom heeft gekregen
John Kerstens (PvdA), Manon Fokke (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
3 juni 2015 - 24 juni 2015
Het bericht dat een falende directeur van een waterschap bijna een miljoen euro heeft meegekregen
Eric Smaling
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
9 maart 2015 - 21 april 2015
De kosten voor promotiecampagnes van de waterschappen
Ronald van Raak
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
24 februari 2015 - 10 maart 2015
De stijging van waterschapslasten ten gevolge van het hoogwaterbeschermingsprogramma
Wassila Hachchi (D66), Gerard Schouw (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
2 december 2014 - 20 januari 2015
Het achteraf regelen van vergunningen voor reeds uitgevoerde projecten door het Waterschap Roer en Overmaas
Eric Smaling
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
8 april 2014 - 9 mei 2014
De oproep van de directievoorzitter van Vitens om de waterbelasting af te schaffen
Louis Bontes (Bontes)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)