Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

135 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
11 juli 2016 - 30 augustus 2016
Examens in het speciaal onderwijs
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
11 juli 2016 - 17 augustus 2016
Het opheffen van de Groep in School (GIS) op basisschool de Torteltuin in Almere
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
8 juli 2016 - 17 augustus 2016
De aanhoudende problemen met het leerlingenvervoer in De Fryske Marren
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
7 juli 2016 - 17 augustus 2016
De problemen bij de Buitenschool in Groningen
Paul van Meenen (D66)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
3 juni 2016 - 4 juli 2016
De invoering van de verevening voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
27 mei 2016 - 17 juni 2016
Het onderzoek ‘(W)elk kind heeft recht op onderwijs? Een onderzoek naar de betekenis van recht op onderwijs voor kinderen in Nederland, specifiek gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma kinderen’
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
29 april 2016 - 26 mei 2016
De doorstroom van voortgezet speciaal onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs
Helma Lodders (VVD), Karin Straus (VVD)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
25 april 2016 - 23 mei 2016
De sluiting van het Expertisecentrum Onderwijs Noord-Kennemerland
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
20 april 2016 - 31 mei 2016
De toegang van leerlingen met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs tot de REA topklas in Leiden
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
5 april 2016 - 24 mei 2016
Het bericht dat de GGD Hart voor Brabant de screening van spraak- en taalontwikkeling van 5-jarigen stop zet
Renske Leijten (SP), Tjitske Siderius (SP)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
2 maart 2016 - 24 maart 2016
Het weigeren van leerlingen bij een mytylschool vanwege het passend onderwijs
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
19 februari 2016 - 14 april 2016
De verplichte ouderbijdrage voor onderwijs aan hoogbegaafden
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
19 februari 2016 - 29 april 2016
De toegankelijkheid van hoger onderwijs voor dove 30+ studenten
Otwin van Dijk (PvdA), Mohammed Mohandis (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
16 februari 2016 - 24 maart 2016
Het inzetten van de subsidieregeling praktijkleren voor de meest kwetsbare leerlingen
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
11 december 2015 - 23 december 2015
Tegenstrijdige berichten over de ‘Class for the gifted’ van het Aloysius College
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
18 november 2015
Thuisonderwijs
Roelof Bisschop (SGP)
14 oktober 2015 - 30 november 2015
Problemen met de bekostiging van het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen ouder dan 18 jaar
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
9 oktober 2015 - 5 november 2015
Een samenwerkingsverband dat weigert passende expertise op school in te zetten en ouders de benodigde expertise zelf laat betalen
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
1 oktober 2015 - 30 oktober 2015
Artikelen ‘Rijk in de fout met licentie voor Wijnbergschool’ en ‘Patstelling op De Berg’
Michel Rog (CDA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
15 september 2015 - 5 november 2015
Onderwijs aan meerderjarige vreemdelingen
Sharon Gesthuizen (SP), Tjitske Siderius (SP)
Klaas Dijkhoff (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)