Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

313 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
17 juni 2019 - 15 juli 2019
De gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof voor biomassacentrales
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
7 juni 2019 - 12 juli 2019
De landelijke risico’s door gevaarlijke gasleidingen
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
11 juni 2019 - 12 juli 2019
Het bericht ‘Gevaarlijke gasleidingen in Nederland versneld vervangen na explosie Den Haag’
Jessica van Eijs (D66), Matthijs Sienot (D66)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
19 juni 2019 - 5 juli 2019
De voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Aanvullingswet Grondeigendom
Henk van Gerven (SP)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Alle
13 oktober 2017 - 14 november 2017
Onvoldoende mobiel bereik in delen van Brabant
Erik Ronnes (CDA), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
10 oktober 2017 - 22 november 2017
Het bericht ‘Aboutaleb laat ‘kindercasino’ ongemoeid’
Madeleine van Toorenburg (CDA)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
19 september 2017 - 25 oktober 2017
De toenemende chaos in het Groningen buitengebied
Sandra Beckerman (SP)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
1 september 2017 - 22 september 2017
Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet
Cem Laçin (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
8 augustus 2017 - 7 september 2017
Monumenten in het aardbevingsgebied
Henk Nijboer (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
31 juli 2017 - 4 oktober 2017
Het inspectieonderzoek naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017.
Madeleine van Toorenburg (CDA), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille , minister veiligheid en justitie) (VVD)
6 juli 2017 - 24 juli 2017
Het vliegveld Teuge
Martijn van Helvert (CDA), Rob Jetten (D66), Barbara Visser (VVD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
30 juni 2017 - 28 juli 2017
De verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven
Martijn van Helvert (CDA), Erik Ronnes (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
23 juni 2017 - 17 juli 2017
De slechte staat van onderhoud van bruggen rond Rotterdam
Martijn van Helvert (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
14 juni 2017 - 20 september 2017
Het bericht dat Kustpact over bebouwing leidt tot scherpe conflicten
Liesbeth van Tongeren (GL)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
12 juni 2017 - 7 juli 2017
Parkeren van vrachtwagens langs rijkswegen
Martijn van Helvert (CDA), Erik Ronnes (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
9 juni 2017 - 26 juni 2017
Een inschattingsfout van Rijkswaterstaat bij de A58
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
8 juni 2017 - 22 juni 2017
‘duidelijkheid omtrent de bestemming van de Spiegelwaal in Nijmegen‘.
Rob Jetten (D66)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
29 mei 2017 - 16 juni 2017
Nieuwe bruggen in de Afsluitdijk
Harry van der Molen (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
29 mei 2017 - 16 juni 2017
Het bericht “Genoeg van Faalsluitdijk”
Barbara Visser (VVD), Aukje de Vries (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
15 mei 2017 - 23 mei 2017
Het bericht dat ‘Nederland minder nieuwe glasvezelverbindingen krijgt’
Jan Paternotte (D66)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
21 april 2017 - 21 juni 2017
Implementatie van het Nagoya protocol Protocol en de gevolgen daarvan voor Nederland
Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
13 april 2017 - 17 mei 2017
De opstelling van Rijkswaterstaat inzake de oeverbestorting in de Oosterschelde
Roelof Bisschop (SGP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
14 maart 2017 - 4 april 2017
Windenergie op zee en netwerken op zee
Agnes Mulder (CDA), Michel Rog (CDA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
14 maart 2017 - 10 mei 2017
De reikwijdte en de gevolgen van het kustpact voor Zeeland
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus