Kamervraag 2024Z01919

De gevolgen van recente asbestbranden

Ingediend 7 februari 2024
Indiener Bart van Kent
Onderwerpen arbeidsomstandigheden organisatie en beleid ruimte en infrastructuur werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z01919.html
1. Tubantia, 4 februari 2024: «Grote brand in Vroomshoop krijgt lange nasleep: schoonmaak gaat nog weken duren»
2. NOS.nl, 7 februari 2024, «Gewonde en mogelijk asbest vrij bij brand in woonwijk Kloetinge»
3. RTL-nieuws, 6 februari 2024, «Zo schadelijk is een brand met asbest: «Groot probleem»»
4. Handreiking aanpak asbestincidenten, Instituut Fysieke Veiligheid, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
5. Kamerstuk 25 834, nr. 194
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de recente branden in Vroomshoop, Kloetinge en op de A50 bij Beekbergen, waarbij asbest is vrijgekomen?1 2 3
 • Vraag 2
  Kunt u een overzicht geven van de veiligheidsmaatregelen die bij deze ongelukken en protesten zijn genomen om omwonenden en passanten te beschermen tegen blootstelling aan asbest?
 • Vraag 3
  Kunt u een overzicht geven van de aard en omvang van de opruimwerkzaamheden als gevolg van deze branden en kunt u ook aangeven of de Aanpak asbestincidenten hierbij is gevolgd?4
 • Vraag 4
  Op welke wijze is in kaart gebracht welke gezondheidsrisico’s omwonenden hebben gelopen?
 • Vraag 5
  Klopt het dat medewerkers die de omgeving van de brand in Vroomshoop saneerden, werkten zonder beschermende maskers? Zo ja, hoe kon dit gebeuren?
 • Vraag 6
  Hoe zijn omwonenden van de branden ingelicht over de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het vrijkomen van asbest?
 • Vraag 7
  Hoeveel asbestbranden vinden er jaarlijks plaats in Nederland?
 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat de maatschappelijke risico’s van asbestbranden onaanvaardbaar hoog zijn?
 • Vraag 9
  Wie is verantwoordelijk voor de kosten die worden gemaakt voor de saneringswerkzaamheden bij asbestbranden?
 • Vraag 10
  Welke mogelijkheden ziet u om de Meerjarenaanpak asbest te versnellen en gebouwen met bestaand asbestmateriaal in Nederland zo spoedig mogelijk te saneren?5

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z01919
Volledige titel: De gevolgen van recente asbestbranden