Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1438 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
7 november 2019 - 15 januari 2020
De groene BOA’s
Monica den Boer (D66)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 december 2019 - 15 januari 2020
Het artikel ‘Overheid sponsort eigen verzet’
Chris van Dam (CDA), Jeroen van Wijngaarden (VVD), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
20 december 2019 - 14 januari 2020
De herbenoeming van burgemeesters
Stieneke van der Graaf (CU), Monica den Boer (D66)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 december 2019 - 14 januari 2020
Verkiezingswaarnemers op Sint Maarten
Ronald van Raak (SP)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Alle
21 maart 2012 - 23 april 2012
De belastingopbrengsten op de BES-eilanden
Ed Groot (PvdA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
21 maart 2012 - 19 april 2012
De Rapportage onderzoek uittreksel GBA 2012
Pierre Heijnen (PvdA), Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
20 maart 2012 - 20 april 2012
De dreigende investeringsstop van provincies, gemeenten en waterschappen
Lutz Jacobi (PvdA), Pierre Heijnen (PvdA)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
20 maart 2012 - 5 april 2012
De olieopslag te Sint Eustatius
Ineke van Gent (GL)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)
19 maart 2012 - 16 april 2012
De aanpak van fraude met parkeerkaarten voor gehandicapten
Jetta Klijnsma (PvdA)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 maart 2012 - 1 mei 2012
De inhuur van flexibele arbeidskrachten via de aanbestedingskalender
Eddy van Hijum (CDA), Ger Koopmans (CDA), Ad Koppejan (CDA)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
15 maart 2012 - 11 april 2012
De grote verschillen in leges die gemeenten berekenen voor grafrechten
Kees van der Staaij (SGP), Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
6 maart 2012 - 16 maart 2012
De ongebruikelijke transacties van de minister-president van Curacao
Ronald van Raak (SP)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
6 maart 2012 - 23 maart 2012
De besteding van provinciale subsidiegelden
Johan Driessen (PVV)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
2 maart 2012 - 22 maart 2012
Het opnieuw lekken van informatie uit de geheime dienst van Curacao
Ronald van Raak (SP)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
27 februari 2012 - 16 april 2012
Gesubsidieerde spookcursussen in Amsterdam
Johan Driessen (PVV)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
23 februari 2012 - 26 maart 2012
Ophef, verontwaardiging en onzekerheid binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken
Alexander Pechtold (D66)
21 februari 2012 - 3 april 2012
De vroege pensioenleeftijd van het overheidspersoneel
Wassila Hachchi (D66)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
20 februari 2012 - 15 maart 2012
Het artikel 'Emissie op Sint Maarten succesvol'
André Bosman (VVD)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
17 februari 2012 - 19 maart 2012
Het artikel 'Gemeente Haren verscheurde parkeerboetes
Hero Brinkman (PVV), Coşkun Çörüz (CDA)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
16 februari 2012 - 6 maart 2012
De geheimhouding van de agenda's van de ministerraad
Ineke van Gent (GL), Mariko Peters (GL)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
14 februari 2012 - 29 maart 2012
Het bericht dat PvdA-prominenten zichzelf bevoordeelden in Amsterdams bouwproject
Eric Lucassen (PVV)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
13 februari 2012 - 21 februari 2012
De inkomensgrenzen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
10 februari 2012 - 2 maart 2012
Het bericht 'Topman Vestia bouwt villa op Bonaire tussen BN'ers
Eric Lucassen (PVV)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 februari 2012 - 29 maart 2012
De rol van wijlen prins Bernhard bij de Lockheed-affaire en de toegankelijkheid van verschillende archieven
Alexander Pechtold (D66)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)