Kamervraag 2022Z11778

Problemen met het notariaat op Saba en Sint Eustatius

Ingediend 10 juni 2022
Indieners Don Ceder (CU), Attje Kuiken (PvdA), Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11778.html
 • Vraag 1
  Bent u er mee bekend dat het enige notariskantoor op Saba en Sint Eustatius vanaf 1 juli sluit en enkel nog bestaande zaken afhandelt, testamenten en huwelijkse voorwaarden?
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven welke gevolgen dit heeft, bijvoorbeeld voor mensen die een koopovereenkomst van een huis willen sluiten of een onderneming willen starten?
 • Vraag 3
  Kent u de zorgen van inwoners van de eilanden dat de uitzonderingsgrond in artikel 79 lid 2 van de Wet op het notarisambt BES geen uitkomst biedt, omdat er op Sint Maarten geen notarissen zijn die bereid dan wel in staat zijn om ook op Saba en Sint Eustatius notarisdiensten te leveren?
 • Vraag 4
  Is er op korte termijn zicht op een nieuw notariskantoor op de eilanden?
 • Vraag 5
  Klopt het dat ook in 2018 al soortgelijke problemen ontstonden? Welke mogelijkheden ziet de regering om tot een meer duurzame oplossing te komen, om te voorkomen dat over een aantal jaar weer dezelfde problemen opspelen?
 • Vraag 6
  Bent u bereid Artikel 79 lid 2 van de Wet op het notarisambt BES dusdanig aan te passen zodat ook notarissen die in andere delen van het Koninkrijk zijn gevestigd, al dan niet tijdelijk, diensten kunnen verlenen aan de inwoners van Sint Eustatius en Saba, juist ook gezien de mogelijkheden die de wet recentelijk biedt om meer notarisdiensten online plaats te doen vinden?
 • Vraag 7
  Op welke wijze gaan de Openbaar Lichamen en de rijksoverheid om met burgers die vanwege het ontbreken van een notaris buiten hun schuld om in problemen komen?
 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen met gepaste spoed en in ieder geval voor 1 juli beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11778
Volledige titel: Problemen met het notariaat op Saba en Sint Eustatius