Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

59 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
27 augustus 2019 - 19 november 2019
Het bericht dat er pal naast het safaripark Beekse Bergen een outdoor hardcore festival is gehouden
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
9 oktober 2019 - 30 oktober 2019
Het bericht ‘Blauwe moskee wil gebedsoproepen met luidsprekers versterken’
Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
21 augustus 2019 - 21 oktober 2019
Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de gemeente Eijsden-Margraten vanwege de aanhoudende overlast van vliegveld Luik-Bierset
Lammert van Raan (PvdD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
13 september 2019 - 15 oktober 2019
De verbetering van de spoorlijn naar Zandvoort
Gijs van Dijk (PvdA), William Moorlag (PvdA)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)

Alle
30 januari 2014 - 20 februari 2014
Geluidreducerend asfalt
Paulus Jansen (SP), Henk van Gerven (SP)
5 juli 2013 - 20 september 2013
Herrie van politiehelicopters
Paulus Jansen (SP), Nine Kooiman (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
28 maart 2013 - 26 april 2013
Het geluidsniveau langs de HSL-Zuid
Betty de Boer (VVD), Duco Hoogland (PvdA), Sander de Rouwe (CDA), Carla Dik-Faber (CU)
18 december 2012 - 25 januari 2013
Geluidsoverlast van goederentreinen bij Borne
Paulus Jansen (SP)
15 november 2012 - 11 december 2012
Het bericht “Omwonenden blij met extra geluidsmetingen JSF”
Han ten Broeke (VVD)
Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
22 oktober 2012 - 15 november 2012
Geluidoverlast langs de HSL-Zuid bij Breda
Henk van Gerven (SP), Paulus Jansen (SP)
11 juni 2012 - 2 juli 2012
Geluidsoverlast van de Betuwelijn
Elbert Dijkgraaf (SGP)
13 maart 2012 - 3 april 2012
De aanpak van geluidsoverlast bij Lansingerland
Jacques Monasch (PvdA)
12 maart 2012 - 3 april 2012
Geluidsoverlast in Lansingerland
Maarten Haverkamp (CDA)
3 januari 2012
De lucht- en geluidkwaliteit tijdens en na de aanleg van het tunneltracé A2/N2 in Maastricht
Paulus Jansen (SP)
minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
30 augustus 2011 - 9 november 2011
De reductie van geluidshinder door AWACS-vliegtuigen
Jasper van Dijk (SP)
21 januari 2011 - 7 februari 2011
Het bericht dat de Verenigde Staten (VS) niet bereid waren Nederland te helpen bij het beperken van geluidsoverlast van AWACS
Jasper van Dijk (SP), Liesbeth van Tongeren (GL)
21 oktober 2010 - 14 december 2010
De overlast van bromfietsen
Farshad Bashir (SP), Ineke van Gent (GL)
13 juli 2010 - 11 augustus 2010
Een onderzoek naar geluidsoverlast van de JSF
Jasper van Dijk (SP)
2 juni 2010
Geluidsmeetpunten rond Schiphol
Ernst Cramer (CU)
ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
11 mei 2010 - 14 juni 2010
AWACS-vliegtuigen die aan de grond blijven wegens roestvorming
Ineke van Gent (GL)
16 april 2010 - 17 juni 2010
Geluidsoverlast door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Zutphen
Kathleen Ferrier (CDA), Jan Schinkelshoek (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
14 april 2010 - 17 juni 2010
De uitspraak van de Raad van State inzake geluidsoverlast door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Zutphen
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Ed Anker (CU)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
6 april 2010 - 11 mei 2010
Een groen geluidsscherm
Ger Koopmans (CDA)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)