Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

52 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
10 mei 2019 - 20 juni 2019
Ongerustheid over een grote militaire oefenzone
Cem Laçin (SP), Suzanne Kröger (GL), Lammert van Raan (PvdD)
van Nieuwenhuizen Wijbenga , Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
29 maart 2019 - 3 juni 2019
Het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualiseerde luchtvaartprognoses
Eppo Bruins (CU)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
10 april 2019 - 30 april 2019
De 40dB-contour
Lammert van Raan (PvdD), Cem Laçin (SP), Suzanne Kröger (GL)
van Nieuwenhuizen Wijbenga
1 april 2019 - 24 april 2019
Het bericht ‘Actiegroepen tegen laagvliegen willen wel, maar kunnen niet naar de rechter’
Eppo Bruins (CU)
van Nieuwenhuizen Wijbenga

Alle
13 maart 2012 - 3 april 2012
De aanpak van geluidsoverlast bij Lansingerland
Jacques Monasch (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
12 maart 2012 - 3 april 2012
Geluidsoverlast in Lansingerland
Ch. Aptroot , Maarten Haverkamp (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
3 januari 2012
De lucht- en geluidkwaliteit tijdens en na de aanleg van het tunneltracé A2/N2 in Maastricht
Paulus Jansen (SP)
minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
30 augustus 2011 - 9 november 2011
De reductie van geluidshinder door AWACS-vliegtuigen
Jasper van Dijk (SP)
Hans Hillen (minister defensie) (CDA)
21 januari 2011 - 7 februari 2011
Het bericht dat de Verenigde Staten (VS) niet bereid waren Nederland te helpen bij het beperken van geluidsoverlast van AWACS
Liesbeth van Tongeren (GL), Jasper van Dijk (SP)
Hans Hillen (minister defensie) (CDA)
21 oktober 2010 - 14 december 2010
De overlast van bromfietsen
Farshad Bashir (SP), Ineke van Gent (GL)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
13 juli 2010 - 11 augustus 2010
Een onderzoek naar geluidsoverlast van de JSF
Jasper van Dijk (SP)
Eimert van Middelkoop (minister defensie, minister zonder portefeuille ) (Gereformeerd Politiek Verbond)
2 juni 2010
Geluidsmeetpunten rond Schiphol
Ernst Cramer (CU)
ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
11 mei 2010 - 14 juni 2010
AWACS-vliegtuigen die aan de grond blijven wegens roestvorming
Ineke van Gent (GL)
Eimert van Middelkoop (minister defensie, minister zonder portefeuille ) (Gereformeerd Politiek Verbond)
16 april 2010 - 17 juni 2010
Geluidsoverlast door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Zutphen
Kathleen Ferrier (CDA), Jan Schinkelshoek (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
14 april 2010 - 17 juni 2010
De uitspraak van de Raad van State inzake geluidsoverlast door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Zutphen
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Ed Anker (CU)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
6 april 2010 - 11 mei 2010
Een groen geluidsscherm
Ger Koopmans (CDA)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)