Kamervraag 2019Z19186

Het bericht ‘Blauwe moskee wil gebedsoproepen met luidsprekers versterken’

Ingediend 9 oktober 2019
Beantwoord 30 oktober 2019 (na 21 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
Onderwerpen criminaliteit geluid natuur en milieu openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z19186.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-562.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Blauwe moskee wil gebedsoproepen met luidsprekers versterken»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat er geen enkele moskee in Nederland thuishoort, gezien het gevaar dat de islam inhoudt voor democratie, rechtstaat, de positie van de vrouw en lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI), gelijkwaardigheid van bevolkingsgroepen en omdat de islam van aard discriminatoir en racistisch is? Zo nee, waarom niet?

  Nee, het oprichten van een moskee valt onder de godsdienstvrijheid, vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting. Dit zijn belangrijke grondrechten in onze samenleving waar het kabinet pal voor staat. Ter bescherming van deze belangrijke verworven vrijheden zal de overheid nooit overgaan tot het sluiten van alle moskeeën in Nederland.

 • Vraag 3
  Bent u bereid alle moskeeën te sluiten, de Blauwe voorop? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Indien u daartoe niet bereid bent, wat wordt dan uw actie tegen het wekelijkse imperialistische geblèr dat het streven naar de ondergang van onze vrije, open samenleving aankondigt?

  Zoals mijn voorganger op 9 april 20132 aangaf, valt het oproepen tot gebed door een gebedsoproep of klokgelui onder de godsdienstvrijheid. Op basis van de godsdienstvrijheid moet het voor kerken en moskeeën mogelijk zijn om geluid te produceren ten behoeve van diensten en plechtigheden. Godsdienstvrijheid betekent niet dat aan het geluid geen grenzen mogen worden gesteld. Artikel 10 van de Wet openbare manifestaties stelt dat klokgelui en oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging zijn toegestaan. De gemeenteraad is bevoegd regels te stellen over de duur en het geluidsniveau.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z19186
Volledige titel: Het bericht ‘Blauwe moskee wil gebedsoproepen met luidsprekers versterken’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-562
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht ‘Blauwe moskee wil gebedsoproepen met luidsprekers versterken’