Kamervraag 2024Z07017

Afstemming voor de beantwoording van vragen met betrekking tot granuliet

Ingediend 19 april 2024
Beantwoord 29 april 2024 (na 10 dagen)
Indiener Geert Gabriëls (GL)
Beantwoord door Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen bestuur gezondheidsrisico's natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu parlement zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z07017.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-1633.html
 • Vraag 1
  Kunt u aangeven met wie er afstemming zou moeten plaatsvinden, alvorens u de schriftelijke vragen met betrekking tot granuliet kunt beantwoorden?1

  Voor het beantwoorden van de vragen waar u naar verwijst, heeft afstemming plaatsgevonden met diverse dienstonderdelen binnen het ministerie die bij dit dossier betrokken zijn of expertise hebben op de onderwerpen waar u naar vraagt.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven waarom de lopende civiele rechtszaken om extra afstemming vragen, als de Staat geen partij is in deze rechtszaken?

  Lopende rechtszaken hebben geen invloed op de beantwoording van uw vragen over granuliet en granietzand van 28 maart 2024 en leiden niet tot extra afstemming.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of en, zo ja, waarom de uitkomst van die lopende rechtszaken van invloed zouden moeten of mogen zijn, op de beantwoording van vragen die uitsluitend betrekking hebben op de classificatie van granietzand en granuliet door het ministerie en de beantwoording van eerdere Kamervragen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u bij elk van de gestelde (1 t/m 5)vragen apart aangeven waarom deze nu niet beantwoord kan worden en als dat wel kan, deze alsnog inhoudelijk beantwoorden?

  De beantwoording van uw vragen van 28 maart 2024 over granuliet en granietzand zal ik u zo spoedig als zorgvuldig mogelijk doen toekomen.

 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen binnen één week beantwoorden?

  Deze vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z07017
Volledige titel: Afstemming voor de beantwoording van vragen met betrekking tot granuliet
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-1633
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Gabriëls over afstemming bij de beantwoording van vragen over granuliet en granietzand