Kamervraag 2023Z19291

Het verspreiden van antisemitische flyers op de Universiteit van Leiden

Ingediend 20 november 2023
Indieners Harm Beertema (PVV), Nicki Pouw-Verweij (BBB)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z19291.html
 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat het College van Bestuur van de Universiteit Leiden al op 15 oktober 2023 met een e-mail werd gewaarschuwd voor het antisemitische pamflet?1
 • Vraag 2
  Weet u dat in de betreffende e-mail een foto stond van deze folder, alsook de verschillende citaten die uiteindelijk op het pamflet zijn verspreid?
 • Vraag 3
  Wilt u bij het College van Bestuur informeren waarom er vervolgens totaal niets is gedaan om te voorkomen dat deze ontoelaatbare Jodenhaat werd gepromoot op de Universiteit Leiden?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om de Raad van Toezicht te verzoeken het College van Bestuur ontslag te verlenen nu dit aantoonbaar zo schrijnend tekort is geschoten in het beschermen van een deel van de samenleving dat in deze tijd onder grote druk staat?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de universiteitsinstanties, vertrouwenspersonen en diversity officers niet of onvoldoende hebben gefunctioneerd als het gaat om het welzijn van Israëlische en Joodse studenten die hebben geleden onder de oplaaiende Jodenhaat van de laatste maanden?
 • Vraag 6
  Blijft u bij uw weigering om met universiteiten in gesprek te gaan, zoals u eerder aangaf in antwoord op schriftelijke Kamervragen over de onveilige situatie voor Joodse studenten aan de Universiteit van Amsterdam?2
 • Vraag 7
  Wilt u op alle vragen afzonderlijk antwoord geven en de Kamer hierover volgende week informeren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z19291
Volledige titel: Het verspreiden van antisemitische flyers op de Universiteit van Leiden