Kamervraag 2022Z22858

Het bericht ‘Financieel niet rond kunnen komen tijdens opleiding in de zorg’

Ingediend 23 november 2022
Indieners Harm Beertema (PVV), Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen financiën inkomensbeleid onderwijs en wetenschap organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z22858.html
1. Mail van 17 november 2022, onderhands meegezonden.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op bijgevoegde geanonimiseerde e-mail van een student Geneeskunde die haar co-schappen niet kan bekostigen?1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven hoeveel studenten Geneeskunde jaarlijks stoppen omdat zij tijdens hun co-schappen niet rond kunnen komen?
 • Vraag 3
  Bent u met ons van mening dat in ons land ook studenten met een lager inkomen die niet bij hun ouders kunnen inwonen een studie Geneeskunde moeten kunnen voltooien?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de maximumvergoeding van bruto 100 euro per maand voor een co-assisitent niet genoeg is om van te leven?
 • Vraag 5
  Vindt u bruto 100 euro per maand voor een coassistent nog wel van deze tijd? Hoe lang duurt een co-schap gemiddeld?
 • Vraag 6
  Kunt u bewerkstelligen dat coassistenten voor hun gemiddeld 56 uur per week die ze aan hun co-schap besteden een passendere beloning krijgen, zodat studenten die het minder breed hebben ook arts kunnen worden?
 • Vraag 7
  Waarom worden co-schappen niet vaker in deeltijd aangeboden, waardoor studenten Geneeskunde de gelegenheid hebben om bij te verdienen en zo ondanks een kleine beurs ook arts kunnen worden?
 • Vraag 8
  Klopt het dat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geen leningen verstrekt aan studenten Geneeskunde die aan hun co-schappen beginnen? Waarom niet?
 • Vraag 9
  Hoe is de financiële ondersteuning van studenten Geneeskunde tijdens hun co-schappen geregeld en wat kunt u doen om hen beter financieel te ondersteunen?
 • Mededeling - 13 december 2022

  De vragen van Fleur Agema (PVV), Harm Beertema (PVV) over Het bericht «Financieel niet rond kunnen komen tijdens opleiding in de zorg» (2022Z22858) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z22858
Volledige titel: Het bericht ‘Financieel niet rond kunnen komen tijdens opleiding in de zorg’