Kamervraag 2022Z22472

Het nieuws dat alle ambtenaren in Brussel een grote loonsverhoging krijgen

Ingediend 18 november 2022
Indieners Jasper van Dijk , Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden europese zaken internationaal werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z22472.html
1. Zorgen lidstaten om riante loonsverhoging EU-ambtenaren | Buitenland | Telegraaf.nl.
2. Riante loonstijging van 7 procent voor EU-ambtenaar door »inflatiebonus» | Binnenland | Telegraaf.nl.
 • Vraag 1
  Wat vindt u van het bericht dat alle ambtenaren die voor de instellingen van de Europese Unie werken, dit jaar een totale loonsverhoging van 7 procent krijgen?1
 • Vraag 2
  Vindt u het correct dat deze loonsverhoging bovenop het al riante salaris van Europarlementariërs en Eurocommissarissen zal komen?2
 • Vraag 3
  Wat vindt u van de verklaring van de lidstaten dat budgetoverschrijdingen die voortkomen uit deze verhoging niet mogen worden vergoed uit andere niet gerelateerde potjes?
 • Vraag 4
  Erkent u dat ambtenaren werkzaam bij de Europese instellingen al veel voordelen kennen, zoals hoge onkostenvergoedingen en een lager belastingtarief?
 • Vraag 5
  Vindt u het verdedigbaar dat ambtenaren, zoals Eurocommissarissen, met een jaarlijks inkomen van boven de 200.000 euro nog een loonstijging krijgen van 7 procent?
 • Vraag 6
  Deelt u het ongemak dat juist de 7 procent loonstijging voor de hogere inkomens een behoorlijke extra kostenpost vormt op de Europese Begroting?
 • Vraag 7
  Wat wordt uw inzet richting de Europese Commissie, die volgend jaar de mogelijkheid heeft om het personeelsreglement te herzien? Gaat u invoering van een Balkenende-norm bepleiten, een maximumsalaris voor Europese topfunctionarissen?
 • Vraag 8
  Bent u daarnaast bereid te pleiten voor een verlaging van de topsalarissen in Brussel, waardoor zij meer in lijn komen met de salarissen van ambtenaren in de lidstaten, zoals Nederland? Zo nee, hoe voorkomt u dat dit elk jaar tot ergernis leidt?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z22472
Volledige titel: Het nieuws dat alle ambtenaren in Brussel een grote loonsverhoging krijgen