Kamervraag 2022Z11650

Het bericht ‘Wel minimum inkomen, uitgesloten van compensatie: de eindjes aan elkaar knopen is voor studenten nu wel heel lastig’

Ingediend 9 juni 2022
Indiener Peter Kwint (SP)
Onderwerpen beroepsonderwijs hoger onderwijs jongeren onderwijs en wetenschap sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11650.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Wel minimum inkomen, uitgesloten van compensatie: de eindjes aan elkaar knopen is voor studenten nu wel heel lastig»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de zorgen dat studenten nauwelijks meer rondkomen door de hoge huren, energiekosten en duurdere boodschappen?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat huidige studenten door het leenstelsel, hoge inflatie, mogelijke stijging van de rente op studieschulden en grote stijging van het collegegeld in een financieel kwetsbare positie zitten?
 • Vraag 4
  Welke maatregelen gaat u treffen om de hoge huren van studentenkamers aan te pakken?
 • Vraag 5
  Welke maatregelen gaat u nemen om de financiële positie van studenten te verbeteren?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om de rente op studieleningen te maximeren? Zo nee, waarom niet? Kunt u gedetailleerd uitleggen waarom dit wel of niet kan?
 • Vraag 7
  Bent u bereid om meer geld voor de eenmalige energietoeslag uit te trekken zodat gemeenten ook studenten kunnen compenseren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Bent u bereid meer geld vrij te maken voor de basisbeurs en compensatie van studenten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 9
  Bent u bereid de huurtoeslag uit te breiden zodat ook studenten in onzelfstandige kamers aanspraak kunnen maken op huurtoeslag? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  In hoeverre heeft u zicht op de financiële positie van studenten? Kunt u uitgebreid toelichten in hoeverre studenten op dit moment in de financiële moeilijkheden zitten?
 • Vraag 11
  Bent u bereid om samen met studentenorganisaties een breder plan op te stellen om de financiële positie van studenten significant te verbeteren, zodat armoede en schulden onder studenten verdwijnen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11650
Volledige titel: Het bericht ‘Wel minimum inkomen, uitgesloten van compensatie: de eindjes aan elkaar knopen is voor studenten nu wel heel lastig’