Kamervraag 2022Z10049

Het gebrekkige toezicht op Russische bedrijven

Ingediend 20 mei 2022
Indiener Jasper van Dijk
Onderwerpen financieel toezicht financiën internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z10049.html
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het artikel «Een brievenbusje tussen lesauto’s»?1
 • Vraag 2
  Klopt volgens u de schatting dat 31–50% van de trustdienstverleners zonder vergunning opereert? Wat onderneemt u hiertegen?
 • Vraag 3
  Is deze zogenaamde schaduwtrustsector meegenomen in het onderzoek van de heer Blok? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft dit opgeleverd?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat deze schaduwtrustsector aan banden moet worden gelegd? Zijn er mogelijkheden om actiever te handhaven, dus niet enkel op basis van meldingen?
 • Vraag 5
  Neemt u de strekking van dit artikel mee in het onderzoek m.b.t. een mogelijk verbod van de trustsector in het algemeen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Met hoeveel FTE is het toezicht op de naleving van sancties reeds versterkt, in lijn met de motie-Jasper van Dijk2?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z10049
Volledige titel: Het gebrekkige toezicht op Russische bedrijven