Kamervraag 2022Z05002

Zwembaden die door hoge energieprijzen tot wanhoop gedreven worden

Ingediend 16 maart 2022
Beantwoord 12 april 2022 (na 27 dagen)
Indieners Inge van Dijk (CDA), Henri Bontenbal (CDA)
Beantwoord door Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie energie natuur en milieu sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z05002.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-2391.html
1. RTV Drenthe, 9 maart 2022, «Zwembaden vrezen oplopende gasrekening en hopen op steunmaatregelen» (Zwembaden vrezen oplopende gasrekening en hopen op steunmaatregelen – RTV Drenthe)
2. Omroep Gelderland, 10 maart 2022, «Zwembaden dreigen kopje onder te gaan door hoge gasprijs» (Zwembaden dreigen kopje onder te gaan door hoge gasprijs – Omroep Gelderland (gld.nl))
3. RTV Noord, 14 maart 2022, «Zorgen bij zwembaden over energiekosten: «Het loopt de spuigaten uit!»» (Zorgen bij zwembaden over energiekosten: «Het loopt de spuigaten uit!» – RTV Noord)
4. Reformatorisch Dagblad, 14 maart 2022, «Sporthalexploitant: tientallen locaties «in de knel» door gascontract» (Sporthalexploitant: tientallen locaties «in de knel» door gascontract (rd.nl))
 • Vraag 1
  Herkent u het beeld dat vele sporthallen en zwembaden in heel Nederland financieel in zwaar weer komen door de snel stijgende energieprijzen?1 2 3 4

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat deze voorzieningen zo veel als mogelijk open en behouden moeten blijven omdat sport en bewegen van essentieel belang is en deelt u de mening dat de rekening van de sterk stijgende energieprijzen doorgaans niet volledig doorgeschoven kan worden naar de gebruikers?

  Sport en bewegen is van groot belang voor de samenleving. Daarom is het belangrijk dat de rijke en fijnmazige sportinfrastructuur toegankelijk blijft voor alle (potentiële) sporters.

 • Vraag 3
  Zijn er bij u meer voorbeelden van sportaccommodaties bekend die momenteel bovengemiddeld onder druk staan omdat ze hoog in energieverbruik zitten?

  Zoals in veel sectoren zien ook sportaccommodaties de stijgende kosten terug op de energierekening. In het bijzonder de sportaccommodaties die veel energie gebruiken zijn bij uitstek accommodatietypes die direct de gevolgen van de stijgende energieprijzen ondervinden. Hierbij valt uiteraard te denken aan zwembaden, maar ook bijvoorbeeld aan ijsbanen en skihallen. Daarnaast geldt dit probleem mogelijk ook voor sportclubs die te maken hebben met aflopende energiecontracten en daardoor geconfronteerd worden met hogere tarieven.
  Het Mulier Instituut onderzoekt momenteel de huidige en te verwachten impact van de stijgende energieprijzen op sportaanbieders. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in mei.

 • Vraag 4
  Welke mogelijkheden ziet u voor deze sportaccommodaties om op korte termijn te zorgen voor een lagere energierekening? Welke regelingen zijn er die hierin kunnen ondersteunen?

  De stijgende energieprijzen zijn voor veel huishoudens en bedrijven vanzelfsprekend een onwenselijke ontwikkeling. Dat geldt ook voor het maatschappelijk vastgoed, waaronder de sportaccommodaties. Het Kabinet heeft enkele generieke maatregelen voorgenomen om de gevolgen van deze prijsstijging te dempen waaronder verlaging van de btw op energie van 21 naar 9 procent per 1 juli 2022.5
  Aanvullend op deze voorgenomen generieke maatregelen kunnen gemeenten via de Specifieke Uitkering Stimulering Sport 17,5 procent van de energiekosten met betrekking tot sport declareren. Gemeenten kunnen hierin onder voorwaarden ook de energiekosten meenemen van aan de gemeente gelieerde sportbedrijven voor de sportaccommodaties die zij in beheer hebben. Dit kan op korte termijn bijdragen aan een lagere energierekening.
  Naast deze mogelijkheden op de korte termijn, wil ik wijzen op de mogelijkheden op de middellange termijn. Sportaccommodaties zijn bij uitstek locaties waar duurzaam energie opgewekt kan worden zodat de energierekening sterk daalt.
  Amateursportorganisaties kunnen bovendien een beroep doen op de BOSA-subsidieregeling voor het verduurzamen van de sportaccommodatie. Daarmee kan dertig procent van het in duurzaamheidsmaatregelen geïnvesteerde bedrag gesubsidieerd worden.
  Via het online platform SportNLGroen kunnen beheerders en exploitanten van sportaccommodaties laagdrempelig informatie inwinnen over de verduurzamingsmogelijkheden van de sportaccommodatie. Via dit platform kunnen ook ontzorgingstrajecten worden aangevraagd waarbij adviespartijen de accommodatie door het verduurzamingstraject heen begeleiden. Er wordt hard gewerkt om het ontzorgingsprogramma vanaf 1 juli ook beschikbaar te maken voor grote accommodaties als zwembaden en ijsbanen.
  Met deze inspanningen beoogt het kabinet zowel om bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen als aan het verlagen van de energierekening van de gebruiker. Daarmee zijn de inspanningen gericht op het bevorderen van een financieel duurzame sport, die betaalbaar en toegankelijk is voor alle Nederlanders.

 • Vraag 5
  Welke mogelijkheden ziet u om deze gemeenschapsvoorzieningen betaalbaar te houden voor gemeenten en daarmee voor de gebruikers?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z05002
Volledige titel: Zwembaden die door hoge energieprijzen tot wanhoop gedreven worden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-2391
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk en Bontenbal over zwembaden die door hoge energieprijzen tot wanhoop gedreven worden