Kamervraag 2021Z16016

Het bericht dat appartementencomplexen elektrische auto’s weigeren in hun garages uit vrees voor brand

Ingediend 21 september 2021
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen huisvesting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z16016.html
1. Algemeen Dagblad, 8 juni2021; Appartementencomplexen weigeren elektrische auto’s in garage uit vrees voor brand | Auto | AD.nl
2. Kamerstuk 32 847, nr. 788.
3. https://www.internetconsultatie.nl/notificatieregeling_oplaadpunten_v…
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Appartementencomplexen weigeren elektrische auto’s in garage uit vrees voor brand»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie inzake de brandveiligheid van het plaatsen van laadpalen in garages van VvE’s (Vereniging van Eigenaars)?
 • Vraag 3
  Wat vindt u van de reactie van VvE’s om elektrische auto’s te weigeren in hun garages uit vrees voor brand?
 • Vraag 4
  Hoeveel parkeerplaatsen zijn er van VvE’s? Hoeveel van deze parkeerplaatsen zijn inpandig?
 • Vraag 5
  Hoeveel VvE’s hebben al aangegeven om elektrische auto’s te weigeren in hun garages uit vrees voor brand?
 • Vraag 6
  Hoe vaak is er per jaar een autobrand in garages van VvE’s? Hoeveel van deze autobranden zijn van elektrische auto’s?
 • Vraag 7
  Wat is de reactie van de Brandweer en Stichting VvE Belang inzake de brandveiligheid van het plaatsen van laadpalen in garages van VvE’s?
 • Vraag 8
  Wat is de stand van zaken van de aangenomen motie Koerhuis inzake het versterken van de positie van VvE’s?2
 • Vraag 9
  Hoeveel VvE’s zijn er? Hoeveel VvE’s zijn er actief?
 • Vraag 10
  Hoeveel VvE’s staan er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)?
 • Vraag 11
  Hoeveel VvE’s hebben ondertussen het minimale bedrag van 0,5% van hun herbouwwaarde in hun reservefonds gehaald inzake de Wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars?
 • Vraag 12
  Klopt het dat VvE’s kunnen worden verplicht tot het plaatsen van laadpalen in uw voorgenomen wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE's?3
 • Vraag 13
  Is het waar dat wie laadpalen in een garage plaatst, ook brandleidingen, sprinklers en hittesensoren moet aanbrengen? Wie moet deze kosten gaan betalen in uw voorgenomen wetsvoorstel?
 • Vraag 14
  Waarom regelt u het plaatsen van laadpalen in garages van VvE‘s niet in het modelreglement voor splitsingsaktes van VvE’s in plaats van in een wetsvoorstel?
 • Vraag 15
  Deelt u mening dat VvE’s niet moeten worden verplicht tot het plaatsen van laadpalen?
 • Mededeling - 7 oktober 2021

  Hiermee deel ik u mee, dat de aan mij gestelde vragen van het lid Koerhuis (VVD) over het bericht dat appartementencomplexen elektrische auto’s weigeren in hun garages uit vrees voor brand, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. De vragen zijn ingezonden op 21 september 2021. Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig vanwege interdepartementale afstemming. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z16016
Volledige titel: Het bericht dat appartementencomplexen elektrische auto’s weigeren in hun garages uit vrees voor brand