Kamervraag 2021Z06394

Het bericht 'Kloosters vragen om compensatie, want ook broeders bijten in coronatijd op houtje'

Ingediend 19 april 2021
Indieners René Peters , Hilde Palland , Mustafa Amhaouch
Onderwerpen cultuur en recreatie economie ondernemen organisatie en beleid religie sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z06394.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennis genomen van de brief van de koepelorganisatie van religieuze gemeenschappen en instituten, de Konferentie Nederlandse Religieuzen, met een verzoek om een compensatieregeling vanwege het wegvallen van inkomsten als gevolg van corona?1
 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat de inkomsten van kloosterlingen voor een groot deel bestaan uit het verkopen van abdijproducten in de abdijwinkel en uit het bieden van overnachtingen in zogenaamde gasthuizen?
 • Vraag 3
  Van welke steunmaatregelen kunnen abdijwinkels en religieuze gasthuizen gebruik maken?
 • Vraag 4
  Waarom hebben deze organisaties geen toegang tot de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat deze abdijwinkels en gasthuizeneen gelijke behandeling verdienen als alle andere winkels en horecagelegenheden die vanwege corona hun deuren hebben moeten sluiten? Zo ja, bent u bereid om voor de kloosterlingen die afhankelijk zijn van inkomsten uit abdijwinkels en gasthuizen, eenzelfde regeling te treffen als die getroffen is voor horecagelegenheden en winkels? Zo nee, waarom niet en hoe gaat u er dan voor zorgen dat deze kloosterlingen gecompenseerd worden voor hun inkomstenverlies vanwege corona?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z06394
Volledige titel: Het bericht 'Kloosters vragen om compensatie, want ook broeders bijten in coronatijd op houtje'