Kamervraag 2021Z04396

Het bericht ‘Geen Q-koortsvergoeding voor een op de vijf slachtoffers'

Ingediend 10 maart 2021
Indieners Tjeerd de Groot (D66), Antje Diertens (D66)
Onderwerpen dieren landbouw organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z04396.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Geen Q-koortsvergoeding voor een op de vijf slachtoffers»?1
 • Vraag 2
  Is het u bekend dat ongeveer zeshonderd mensen die als Q-koortsslachtoffer een tegemoetkoming bij de regering hebben aangevraagd, die niet krijgen toegewezen?
 • Vraag 3
  Hoe verklaart u het hoge percentage afwijzingen van twintig procent?
 • Vraag 4
  Klopt het dat u signalen heeft ontvangen van slachtoffers dat nadat zij stelden dat de voorwaarden voor een tegemoetkoming oneerlijk waren, de voorwaarden iets zijn versoepeld? Zo ja, hoe zijn de voorwaarden aangepast?
 • Vraag 5
  Hoe komt het dat nog steeds een op de vijf slachtoffers na het aanpassen van de voorwaarden buiten de boot valt?
 • Vraag 6
  Is het voor een Q-koortspatiënt altijd mogelijk om te achterhalen wanneer een besmetting heeft plaatsgevonden?
 • Vraag 7
  Klopt het dat dit een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming?
 • Vraag 8
  Klopt het dat er slachtoffers zijn die de Q-koorts diagnose te laat kregen om aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming? Zo ja, bent u bereid deze personen alsnog een tegemoetkoming aan te bieden?
 • Vraag 9
  Bent u bereid nogmaals naar de afgewezen aanvragen te kijken, zodat zeker is dat aanvragen niet onterecht zijn afgewezen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z04396
Volledige titel: Het bericht ‘Geen Q-koortsvergoeding voor een op de vijf slachtoffers'