Kamervraag 2019Z19678

De (on)toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking

Ingediend 15 oktober 2019
Beantwoord 5 november 2019 (na 21 dagen)
Indiener Vera Bergkamp (D66)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen jongeren organisatie en beleid ruimte en infrastructuur zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z19678.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-622.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Gehandicapt kind moet ook mee kunnen spelen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich de toezegging die u deed tijdens het algemeen overleg Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer / Valys op 24 mei 2018, dat u zich hard zou maken zodat de helft van de gemeenten een toegankelijke speeltuin zou hebben?2

  Ik heb in dat debat toegezegd dat ik graag met gemeenten in gesprek zou gaan over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat meer gestimuleerd wordt dat kinderen met een beperking mee kunnen doen in een speeltuin. Ik heb daarbij aangegeven dat gemeenten lokale inclusieagenda’s hebben of daaraan werken, waarmee invulling wordt gegeven aan de lokale implementatie van het VN-verdrag en dat spelen daarin een plek hoort te hebben.

 • Vraag 3
  Hoeveel procent van de Nederlandse gemeenten heeft op dit moment een toegankelijke speeltuin? Hoe groot was dat percentage eind 2017 en eind 2018?

  Cijfers hierover zijn niet (landelijk) beschikbaar.

 • Vraag 4
  Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan uw toezegging tijdens het eerder genoemde algemeen overleg?
 • Vraag 5
  Welke extra stappen gaat u zetten nu uit het bericht blijkt dat meer nodig is om de ambities te realiseren, temeer nu de schrijvers van het bericht ervoor pleiten dat uiterlijk in 2025 in alle gemeenten zeker één inclusieve speeltuin is waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen? Bent u bereid de Kamer over deze geïntensiveerde aanpak te informeren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z19678
Volledige titel: De (on)toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-622
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de (on)toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking