Kamervraag 2019Z14277

Het bericht 'Sneek calls for speed-up of road-building project'

Ingediend 3 juli 2019
Indiener Chris van Dam (CDA)
Onderwerpen bestuur gemeenten verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z14277.html
1. The Daily Herald, 10 juni 2019
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Sneek calls for speed-up of road-building project»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat de renovatie van Cherry Tree Road op Sint Eustatius vertraagd is? Zo ja, wat is daarvan de oorzaak? Is er sprake van een conflict tussen de overheid en de aannemer? Hoe kan dit conflict opgelost worden?
 • Vraag 3
  Bestaat het risico dat ook andere infrastructurele projecten vertraging oplopen? Zo ja, welke maatregelen kunt u nemen om vertraging te voorkomen of te beperken?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening, dat voor de economische ontwikkeling van Sint Eustatius een adequaat wegennet onmisbaar is?
 • Vraag 5
  Bent u bereid in overleg te treden met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat de vernieuwing van het wegennet op Sint Eustatius wordt bespoedigd?
 • Vraag 6
  Welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat het wegennet op Sint Eustatius niet alleen wordt vernieuwd, maar ook het onderhoud op langere termijn wordt gegarandeerd?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z14277
Volledige titel: Het bericht 'Sneek calls for speed-up of road-building project'