Kamervraag 2012Z18254

Het bericht dat Turkije het hoogste aantal journalisten opgesloten heeft

Ingediend 29 oktober 2012
Beantwoord 9 november 2012 (na 11 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Knapen (CDA) , Uri Rosenthal (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie internationaal media organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z18254.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-505.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat Turkije het hoogste aantal journalisten ter wereld opgesloten heeft?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw oordeel over de conclusies van het «Committee to Protect Journalists»?

  De conclusies van het «Committee to Protect Journalists» en de ontwikkelingen op het gebied van persvrijheid tonen aan dat de vrijheid van meningsuiting en mediavrijheid beter verankerd dienen te worden. U bent geïnformeerd in de Kabinetsappreciatie van 26 oktober jl. van het uitbreidingspakket van de Europese Commissie van 2012, waar ook de jaarlijkse voortgangsrapportage over Turkije deel van uitmaakt. In deze voortgangsrapportage spreekt de Europese Commissie expliciet haar zorgen uit ten aanzien van de persvrijheid in Turkije in verband met onder meer de gevangenneming van journalisten. De Turkse regering heeft op dit terrein nieuwe hervormingen aangekondigd. Het is vooralsnog onduidelijk welke concrete wetswijzingen deel zullen uitmaken van dit vierde juridische hervormingspakket.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u de ontwikkeling die Turkije op dit gebied doormaakt?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Worden deze journalisten mede op basis van artikel 301 uit het Turks wetboek veroordeeld?

  Het Turkse ministerie van Justitie heeft laten weten dat er op dit moment geen journalist gevangen zit op basis van artikel 301. Dit artikel kan overigens alleen via een verzwaarde procedure, met expliciete instemming van de minister van Justitie, in de tenlastelegging worden opgenomen. Veroordelingen op artikel 301 komen in Turkije nauwelijks meer voor.

 • Vraag 5
  Bent u voornemens de Europese Commissie te vragen om in haar appreciatie van Turkije expliciet een oordeel te geven over de huidige persvrijheid in relatie tot het aantal gevangen journalisten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat dit onderwerp constante aandacht verdient, ook binnen de bilaterale dialoog met Turkije? Zo ja, kunt u aangeven op welke momenten u het afgelopen jaar met de Turkse autoriteiten hebt gesproken over de beperkte persvrijheid in het land?

  Ja, dit onderwerp verdient en krijgt mijn voortdurende aandacht. Dit onderwerp is opgebracht tijdens de Wittenburgconferentie met Turkije in maart en bij het Staatsbezoek van President Gül aan Nederland in april 2012.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z18254
Volledige titel: Het bericht dat Turkije het hoogste aantal journalisten opgesloten heeft
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-505
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Omtzigt over het bericht dat Turkije het hoogste aantal journalisten opgesloten heeft