Kamervraag 2012Z15769

Netneutraliteit en de EU-inzet voor de World Conference on International Telecommunication

Ingediend 11 september 2012
Beantwoord 1 oktober 2012 (na 20 dagen)
Indiener Arjan El Fassed (GL)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen economie europese zaken ict internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15769.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-165.html
 • Vraag 1
  Is het u bekend dat Eurocommissaris Kroes, in haar antwoorden op vragen uit het Europees Parlement, weigert afstand te nemen van het voorstel van de European Telecommunications Network Operators» Association (ETNO) voor een «tolweg» op internet, waarbij aanbieders van informatie en diensten moeten betalen voor (snellere) doorgifte van hun bits en bytes?1

  Ik heb kennis genomen van bovenstaande uitlatingen van de Europese Commissie en Eurocommissaris Kroes. De bespreking en besluitvorming over een gezamenlijke Europese reactie op het voorstel van ETNO moeten echter nog plaatsvinden. Daar zal blijken wat de positie van de Europese Commissie precies is op dit punt.

 • Vraag 2
  Deelt u de inschatting dat Eurocommissaris Kroes feitelijk steun uitspreekt voor deze voorstellen, door een onderscheid te maken tussen «beheerde diensten» en «best effort»-internet, en door in de pers te stellen dat er ruimte is voor «commercial negotiations tounderpin investments that will allow all players in the valuechain to benefit from the massive growth potential of the online economy»?2

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de opvatting dat de Europese Commissie, in haar voorstel voor een EU-standpunt voor de komende World Conference on International Telecommunications (WCIT) in Dubai, te veel ruimte laat voor een aanpassing van de Internationale Telecommunicatie Regels (ITRs) die een tolweg op internet legitimeert en de netneutraliteit ondermijnt?3

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om, in lijn met de kritiek op het ETNO-voorstel die u in antwoord op eerdere vragen hebt geuit4, krachtig te bevorderen dat de EU-inzet voor de WCIT zodanig wordt aangescherpt dat deze geen ruimte biedt voor steun aan voorstellen die de netneutraliteit aantasten?

  Ik heb me eerder kritisch uitgelaten over het voorstel van ETNO5. In lijn daarmee zal ik bij de bespreking van het voorstel van ETNO binnen de EU bezien of een gezamenlijke kritische Europese reactie mogelijk is. Een Europese reactie heeft immers meer impact op de besluitvorming binnen WCIT dan alleen een Nederlandse inbreng. Namens Nederland zal ik in ieder geval geen ruimte bieden aan voorstellen die de netneutraliteit, zoals hier onlangs wettelijk vastgelegd, aantasten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15769
Volledige titel: Netneutraliteit en de EU-inzet voor de World Conference on International Telecommunication
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-165
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid El Fassed over netneutraliteit en de EU-inzet voor de World Conference on International Telecommunications